EDZ logo

expeditie duurzame zorg

Op Expeditie

op expeditie

september 2016
EDZ ParkstadWerken aan een nieuwe zorgcultuur

Zelfmanagement en zorg op maat zijn belangrijke speerpunten van Expeditie Duurzame Zorg in Parkstad, waar nauw wordt samen gewerkt met MijnZorg, een breed regionaal netwerkinitiatief van CZ, Zuyderland Medisch Centrum, Zorggroep HuisartsenOZL (Oostelijk Zuid-Limburg) en Huis voor de Zorg. Belangrijke voorwaarde voor succes is dat de betrokken zorgverleners qua visie, beeldvorming en beleving op één lijn zitten.

Om te werken aan gemeenschappelijk draagvlak en om de professionele basis te versterken organiseert EDZ zogenoemde kennissessies. Anders dan de naam wellicht doet vermoeden zijn de sessies sterk praktijkgericht. De deelnemende zorgverleners benoemen in samenspraak aan welke ondersteuning en instrumenten men in de praktijk behoefte heeft. Inzet is om in de daaropvolgende periode in die behoefte te voorzien.

De meest recente sessie vond plaats op 4 juli. Maar liefst 25 huisartsen en POH’ers van de HOZL-Pluspraktijken namen deel. Op een schaal van 1 tot 4 (zeer goed) waardeerden ze de bijeenkomst met een mooie 3,5, met name ook vanwege de oplossingsgerichte aanpak.

Een greep uit het programma:

  • De deelnemers werden bijgepraat over de eerste resultaten van het NDF Personalized Diabetes Care onderzoek, waaraan ook HOZL deelneemt
  • De huisartsen wisselden ervaringen en tips uit rondom het werken met het PDC gespreksmodel
  • POH’ers hebben een belangrijke rol bij de patiëntbijeenkomsten Zelfmanagement die in Parkstad worden georganiseerd. Tijdens de kennissessie werden ze daarin getraind Competentiescan en instrumentkiezer
Al eerder was bij de HOZL-Pluspraktijken de Competentiescan Zelfmanagement uitgevoerd. Ook de uitkomsten van dat onderzoek werden tijdens de sessie gepresenteerd. Naar aanleiding van de uitkomsten werd nagedacht over de vraag op welke punten men zich zou kunnen versterken, met de inzet van welke instrumenten. Bij de beantwoording van die vraag werd gebruik gemaakt van de Instrumentenkiezer van Zelfzorg Ondersteund.

Een belangrijk punt dat naar voren kwam was de kwaliteit van de communicatie met de patiënt en de ‘standaardisering’ en borging daarvan binnen de zorggroep. Discussiërend en verkennend kwam men tot de keuze van de inzet van een consultvoorbereidingsformulier, met name gericht op leefstijl en passend bij de PDC aanpak. Op basis van bestaande formats wordt nu een formulier op maat ontwikkeld dat past binnen de lokale setting. Het nieuwe instrument zal binnenkort in de werkelijkheid van Parkstad worden getest.