EDZ logo

expeditie duurzame zorg

Op Expeditie

op expeditie

EDZ Parkstad Introductie

 EDZ Parkstad

NDF Expeditie Duurzame Zorg staat in Oostelijk Zuid-Limburg voor een immense opgave. Het gaat om een krimpregio met een relatief ongezonde populatie. De zorgconsumptie is hoog. Niettemin gaf in 2011 een kwart van de inwoners aan dat de gezondheid minder is dan goed, tegen achttien procent in heel Nederland.

Chronische ziekten in Zuid-Limburg nemen toe en diabetes gaat daarbij op kop. Op landelijk niveau wordt een toename van gediagnosticeerde diabetes verwacht van 4,6% van de totale bevolking in 2007 naar 8,4% in 2025. Hier en nu in Zuid-Limburg heeft 14% van de inwoners diabetes. Specifiek in Kerkrade is dat 18%.

Het verbeteren van de gezondheidssituatie van de bewoners van Oostelijk Zuid-Limburg. Dat is waar alle partijen die zich hebben verbonden binnen Expeditie Parkstad zich voor inzetten.

Expeditie Parkstad werkt nauw samen met Mijn Zorg, een breed regionaal netwerkinitiatief van CZ, Zuyderland Medisch Centrum, Zorggroep Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg (HOZL) en Huis voor de Zorg. De samenwerking zet zich in voor meer gezondheid en betere zorg, tegen lagere kosten. Het doel is de zorg anders te organiseren, zodat niet de productie maar het resultaat en de patiënt zelf centraal komen te staan. Sleutelwoorden zijn: ontzorgen, ontschotten en helpen bij zelfzorg.

Landelijk coördinator NDF Expeditie Duurzame Zorg:
“Met Expeditie Parkstad concentreren we ons vooral op zorg op maat en zelfmanagement. Een hele bewuste keuze waarmee we de strijd aangaan met wat je toch wel een dramatische situatie mag noemen. Maar liefst 14% van de mensen hier heeft diabetes. Als je dat percentage toepast voor Nederland zouden ruim 2 miljoen mensen met diabetes hebben. Het is duidelijk dat we het hier niet redden met standaard zorg. We moeten innoveren, differentiëren en zorg en zelfmanagementondersteuning op maat gaan leveren. Het nieuwe gespreksmodel dat is ontwikkeld binnen het project NDF Personalized Diabetes Care, komt wat dat betreft als geroepen. Het stuurt op een gesprek waarin het niet alleen gaat over iemands diabetes maar over iemands leven met diabetes. Als je als zorgverlener en zorgvrager die context duidelijk hebt, dan kun je ook reële doelen stellen en keuzes en afspraken maken over hoe en met welke ondersteuning die te realiseren. Kortom, veel enthousiasme hier in Parkstad om aan dit project deel te nemen.
Het speerpunt Zelfmanagement is uitgewerkt in een zelfstandig project. Het streven is om door de hele keten heen activiteiten te starten. Daarvoor wordt onder andere de NDF Competentiescan Zelfmanagement-educatie ingezet. Ook gaan we aan de slag met Patiëntbijeenkomsten om patiënt-empowerment en zelfmanagementvaardigheden bij patiënten te bevorderen."