EDZ logo

expeditie duurzame zorg

Op Expeditie

op expeditie

EDZ proeftuinen

 

In de proeftuinen van Expeditie Duurzame Zorg werken lokale netwerken samen aan (diabetes)zorg en preventie op maat, geïntegreerd in een gezonde wijk aanpak. Het zijn living labs, waar patiënten en professionals hun relatie opnieuw vormgeven, waar lijnen elkaar ontmoeten en gaan samenwerken, waar zorg en preventie worden geïntegreerd, waar gemeente, zorgverzekeraars en maatschappelijke partners zich verbinden in een gemeenschappelijk gezondheidsbeleid, waar bedrijven en scholen aanhaken met projecten en pilots.

Landelijk schakelpunt
De NDF vervult als landelijk schakelpunt de rol van supervisor en biedt ondersteuning, bijvoorbeeld bij het opstellen van projectplannen, de vormgeving van publiek private samenwerking, de implementatie van nieuwe diensten, producten en instrumenten en het opzetten van onderzoek, samen met RIVM.
De NDF heeft ook als belangrijke taak om successen uit de proeftuinen te vertalen naar best practices en die te ontsluiten.

Waarom NDF?
De NDF kan bogen op een sterke traditie wat betreft het doelgericht bijeenbrengen van stakeholders. Of het nu gaat om (para)medische disciplines, om lokale ketenpartners of om partijen in publiek private samenwerking, de NDF is sterk in het realiseren van nieuwe dan wel het intensiveren van bestaande samenwerkingsverbanden. Daarnaast heeft de NDF zijn sporen verdiend als dienstverlener bij de implementatie van innovaties, zowel met een ondersteunend productenaanbod als met (proces)begeleiding van trajecten.