EDZ logo

expeditie duurzame zorg

Op Expeditie

op expeditie

EDZ Rotterdam Feijenoord Introductie

 EDZ-Feijenoord

Expeditie Duurzame Zorg Feijenoord is een aanpak waarin een groot aantal landelijke en regionale partijen in de wijk samen de strijd aangaan tegen overgewicht, obesitas en diabetes. Expeditie Feijenoord is actief in Afrikaanderwijk, Hillesluis en Bloemhof. De bewoners van deze wijken zijn relatief jong en ervaren een slechte gezondheid. Er is tevens sprake van armoede en werkloosheid. De zorgconsumptie is ook hoog.
De cijfers over obesitas en diabetes zijn illustratief voor de ernst van de situatie. Zo is bijvoorbeeld het aantal mensen met diabetes type 2 bijna twee keer zo hoog als het landelijke gemiddelde. Prognoses voor de wijken voorspellen een verdere verslechtering van de gezondheidssituatie van de bewoners in de komende jaren. 


Ter plekke
Kenmerken Bloemhof, Hillesluis en Afrikaanderwijk

• Een grote groep bewoners van niet Westerse afkomst
• Veel overgewicht en obesitas zowel onder kinderen als volwassenen
• Mensen met diabetes: 80% meer dan verwacht
• Zeer beperkte kennis over gezondheid
• 50-70% voldoet niet aan de norm gezond bewegen
• Onvoldoende gebruik van leefstijlaanbod
• Culturele barrière tussen zorgverlener en patiënt
• Niet altijd actie op signalen


Samen werken aan de oplossing

Een betere samenwerking op het gebied van zorg en preventie is een belangrijke voorwaarde om de groeiende problematiek ten aanzien van overgewicht, obesitas en diabetes het hoofd te bieden. Samenwerking tussen huisartsenzorg en ziekenhuizen, tussen zorgverlening en leefstijlaanbod én tussen professionele zorg & (interculturele) vrijwilligersinitiatieven ten behoeve van de bewoners staat centraal.

Expeditie Duurzame Zorg Feijenoord wil komen tot een geïntegreerde wijkaanpak waarbij alle partijen om de patiënt/bewoner heen - de
zogenoemde ketenpartners - betrokken zijn. Dit kan de huisarts zijn, de wijkverpleegkundige, de internist, maar ook de vrijwilliger in het buurthuis, de leraar op school, de vraagwijzerconsulent, de maatschappelijk werker, de verzekeraar of de werkgever. Daarbij sluiten de expeditie en haar lokale medewerkers zoveel mogelijk aan bij de belevingswereld en de cultuur van de bewoners in de wijken.

Door samenwerking, bundeling en een aanpak op maat, zullen bewoners ervaren dat zij zelf én met elkaar meer kunnen oplossen dan zij dachten. Het zelfvertrouwen groeit en hun kwaliteit van leven verbetert. Tegelijkertijd wordt beoogd dat de kwaliteit en effectiviteit van diabeteszorg en –preventie toenemen en de kosten afnemen. Goed nieuws dus voor iedereen!


Aanpak 
De Expeditie richt zich op drie onderdelen in de zorgketen:

1 Gezondheidsbevordering
2 Vroegopsporing
3 Diagnose & behandeling

Hieronder zijn enkele voorbeelden van activiteiten te vinden. Expeditie Duurzame Zorg is echter een dynamisch en innovatief programma. Nieuwe ideeën en projecten zijn dan ook meer dan welkom. U kunt hiervoor contact opnemen met een van onze teamleden.

Knipsel EDZ Feijenoord