EDZ logo

expeditie duurzame zorg

Op Expeditie

op expeditie

Expeditie Duurzame Zorg te beginnen bij diabetes

 

Expeditie Duurzame Zorg is een publiek private samenwerking die zich inzet voor duurzame zorg en een meer vitale samenleving.
Wij zijn ervan overtuigd dat een gezonde, vitale samenleving een voorwaarde is voor het behoud van onze welvaart en een sterke internationale concurrentiepositie.
Een samenleving waarin de gezonde keus voor de hand ligt, een gezonde leefstijl wordt gestimuleerd, preventie en zorg zijn geïntegreerd, patiënten zorg op maat krijgen en alle betrokkenen zich gezamenlijk inzetten voor optimale participatie.
Wij geloven in de innovatiekracht van lokale en regionale netwerken en willen die verder aanwakkeren en kansrijk maken. We doen dat in onze proeftuinen. Door sommigen ook wel living labs genoemd.