EDZ logo

expeditie duurzame zorg

Op Expeditie

op expeditie

Expeditie Duurzame Zorg te beginnen bij diabetes

 

Expeditie Duurzame Zorg is een publiek private samenwerking die zich inzet voor duurzame zorg en een meer vitale samenleving.

Duurzame zorg
Projecten en innovaties die bijdragen aan betere kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid van (diabetes-) zorg en preventie.

Vitale samenleving
Projecten en innovaties die bijdragen aan vermaatschappelijking van de zorg, sociale innovatie en optimale participatie

Te beginnen bij diabetes
Waarom beginnen bij diabetes? De diabetessector is van oudsher zeer innovatief en toonaangevend wat betreft ontwikkelingen in de zorg. Bij uitstek een sector dus om nieuw denken om te zetten in nieuw doen.
Bovendien is de urgentie hoog. Diabetes is volksziekte #1:

  • Een verdubbeling van het aantal mensen met gediagnosticeerde diabetes, tot 1,4 miljoen in 2025
  • Een stijging van diabeteszorgkosten van 2,5 naar 4,3 miljard in 2025
  • Een arbeidsverzuim van mensen met diabetes dat tenminste twee keer zo hoog is als gemiddeld
  • Een percentage van 73 procent van mensen met diabetes die meerdere ziektes tegelijk heeft; diabetes is hierbij de belangrijkste 'toeleverancier' van hart- en vaatziekten, blindheid, amputaties