NDF payoff

De koepel die mensen met diabetes, zorgverleners en onderzoekers verenigt

Kwaliteitscriteria Insulinepomptherapie

Recent presenteerde de Nederlandse Diabetes Federatie het nationaal consensusdocument Kwaliteitscriteria Insulinepomptherapie. Het document stelt concrete eisen aan alle betrokkenen bij deze hoogcomplexe zorg; patiënten, zorgverleners, behandelcentra, producenten, leveranciers en zorgverzekeraars.
Lees verder

Nieuwe NDF Voedingsrichtlijn – Diabetes voedingszorg op maat


Op 5 februari presenteerde de NDF de nieuwe NDF Voedingsrichtlijn diabetes, tijdens een drukbezocht symposium. De voedingsrichtlijn biedt basis voor evidence based voedingszorg en benadrukt het belang van voedingszorg die geïntegreerd is in de diabetesketen. Succesvolle voedingsvoorlichting en -educatie is alleen mogelijk op basis van afstemming en structureel overleg tussen de verschillende disciplines. "Het is van groot belang dat de voedings- en dieetadviezen van alle disciplines elkaar ondersteunen en versterken", aldus de richtlijn.
Lees verder

Direct naar Richtlijn en samenvattingskaart

NDF Klankbordgroep Zelfmanagement

Recent kwam de NDF Klankbordgroep Zelfmanagement voor de tweede keer bijeen. Tijdens de bijeenkomst is gesproken over de status van het overall NDF plan voor ‘Doorontwikkeling en positionering van het thema Zelfmanagement en diabetes’. Ook werd de klankbordgroep geïnformeerd over de NDF betrokkenheid in ZO!
Lees verder

Nieuwe NHG indicatoren

Het NHG heeft voor een aantal patiëntengroepen nieuwe versies van indicatoren  vastgesteld. Het gaat hierbij onder andere om de indicatoren voor Diabetes mellitus type 2 en Cardiovasculair risicomanagement bij patiënten met Hart- en Vaatziekten. DiHAG is betrokken geweest bij de totstandkoming van de nieuwe ‘diabetes indicatoren’.
Lees verder

Digitale informatieuitwisseling ketenzorg

Vereniging Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) werkt aan de ontwikkeling en implementatie van een technische standaard voor informatie-uitwisseling. Dit gebeurt mede op basis van de door de NDF in samenwerking met het Platform Vitale Vaten, Partnerschap Overgewicht Nederland (PON), NHG en andere partijen ontwikkelde  kernsets cardiometabole aandoeningen. In het kader van de implementatie van de standaard heeft VZVZ samen met betrokken partijen nu een conceptversie van een ‘Autorisatiematrix digitale informatieuitwisseling ketenzorg’ opgesteld.
Lees verder

Nascholing Diabetes en ramadan

De NDF en de Jan van Ooijenstichting startten in 2012 het project Diabetes en ramadan om de adviezen aan moslims met diabetes tijdens ramadan eenduidig te maken en de dialoog over dit onderwerp in de spreekkamer te bevorderen. De samenwerking resulteerde in een toolbox voor zorgverleners die met groot succes werd ingezet tijdens de ramadan van 2013 en 2014. Dit jaar verschijnt een ge-update versie en  worden er, samen met maatschappelijk partner MSD, negen geaccrediteerde regionale nascholingen georganiseerd om verdere implementatie en inbedding van het onderwerp Diabetes & ramadan te bevorderen.
Lees verder

Update project Ondersteuningsaanbod Kind en diabetes

Medio 2014 startte het NDF project ‘Ondersteuningsaanbod Kind en diabetes’. De ambitie  is om eind 2015 een digitaal ondersteuningsaanbod voor zorgverleners te realiseren met focus op informatie over het aanbod en de zorg ten aanzien van psychosociale ondersteuning én op overzichtelijke basisinformatie over diabetes type 1 bij kinderen.
Lees verderExpeditie Duurzame Zorg

Buurtgezondheidsnetwerk

In januari is in Rotterdam Feijenoord het Buurtgezondheidsnetwerk van start gegaan. Door middel van het Buurtgezondheidsnetwerk worden sleutelfiguren (vrijwilligers) uit de doelgroep getraind en vervolgens ingezet in de wijk, bijvoorbeeld als voorlichter of maatje.
Lees verder

Expeditie Duurzame Zorg

Succes Camper-Expeditie

Het afgelopen half jaar trok de Camper-Expeditie door de wijken Bloemhof, Hillesluis en Afrikaanderwijk. De Camper-Expeditie is onderdeel van Expeditie Duurzame Zorg en gericht op de strijd tegen overgewicht, obesitas en diabetes. Er is de afgelopen maanden veel tijd geïnvesteerd in het bouwen aan het netwerk van professionals dat de Camper-Expedities uitvoert. Inmiddels zijn meer dan twintig organisaties uit de wijk actief betrokken! Deze lokale betrokkenheid heeft enorm bijgedragen aan het succes en de reikwijdte van de eerste tien Camper-Expedities.
Lees verder

Expeditie Duurzame Zorg

Toegerust op reis

Expeditie Duurzame Zorg Feijenoord heeft als een belangrijk doel, patiënten in staat te stellen om hun diabetes zo goed mogelijk in te passen in hun dagelijks leven. Daarbij is men niet op zoek naar ‘grote uitdagingen, maar juist naar de kleine stappen die door zorgverleners gezet kunnen worden om diabetespatiënten te helpen meer grip te krijgen op en regie te nemen over de rol van de ziekte in hun leven. Deze stappen zullen niet voor alle diabetespatiënten hetzelfde zijn. Sterker nog, ze zullen voor iedereen anders en uniek zijn. Om te bepalen hoe hiermee concreet met elkaar aan de slag wordt gegaan in Feijenoord vond op 2 februari de bijeenkomst Zelfmanagement bij diabetespatiënten plaats. De zeer creatieve bijeenkomst ging in op de vraag: hoe kunnen wij, als EDZ Feijenoord, Rotterdammers met diabetes goed toegerust op reis laten gaan?
Lees verder

Nieuwe start Margreet Sangers

Na zes jaar met veel plezier als senior beleidsmedewerker bij de NDF gewerkt te hebben, heeft Margreet Sangers besloten zich per 1 april 2015 volledig op haar eigen bedrijf Sareste (SAngers RESearch en TEkst) te richten. Als zelfstandig researcher/tekstschrijver/medical writer zet ze haar schrijftalent en in de zorg opgedane kennis in voor opdrachtgevers. De NDF bedankt Margreet voor haar enthousiasme en gedreven inzet als projectleider van diverse zorginhoudelijke trajecten en beveelt haar van harte aan. We zullen haar missen, als professional maar ook als collega, en wensen haar veel succes én mooie opdrachten toe.