NDF payoff

De koepel die mensen met diabetes, zorgverleners en onderzoekers verenigt

ketenkaarten

Voedingsrichtlijnen Tot ziens in 2015!

Laten we afspreken:
5 februari om 14 uur
in Het Gooiland in Hilversum
Fotowedstrijd-diabetes-24-7-Jacques-Jullens Tweede NDF werkconferentie insulinepomptherapie: pittige discussies, maar wel degelijk op de goede weg!
Vrijdag 21 november vond de tweede werkconferentie insulinepomptherapie’ plaats. Op de eerste werkconferentie van 10 oktober stonden de criteria voor optimale voorlichting, educatie en begeleiding centraal. De conferentie van 21 november had als insteek om consensus te bereiken over de eisen die aan de bijbehorende organisatie en infrastructuur zouden moeten worden gesteld.

Lees verder >


foto: © NDF - Jaques Jullens
pakketscan Zorginstituut Pakketscan diabetes
Zorginstituut Nederland start met het in het beeld brengen van actuele knelpunten bij diabeteszorg. Met de nieuwe website www.pakketscan.nl vergelijkt het Zorginstituut met behulp van patiënten en professionals de gevraagde, aangeboden en verzekerde zorg rondom diabetes.

Lees verder >
zelfzorg ondersteund Toolkit Zelfmanagement-ondersteuning Zorgprofessionals
NDF heeft een Toolkit Zelfmanagement-ondersteuning Zorgprofessionals ontwikkeld. Op verzoek van Zelfzorg Ondersteund (ZO!) zijn instrumenten in kaart gebracht die professionals kunnen helpen zelfmanagement van patiënten te ondersteunen.

Lees verder >
patientprofielen NDF Dossier Project Patiëntprofielen
De ontwikkeling van standaard zorg naar diabeteszorg en –preventie op maat! Dat is één van de belangrijkste strategische speerpunten van de NDF voor de komende jaren. Het project Patiëntprofielen geeft aan die ontwikkeling vorm en vaart. Tijdens de NDF werkconferentie Patiëntprofielen op 2 oktober 2014 werd een tussenstand gepresenteerd. U leest er meer over in het NDF Dossier Project Patiëntprofielen.

Naar het dossier >
partnerdag Expeditie Duurzame Zorg
Op Expeditie! EDZ Partnerdag
Expeditie Duurzame Zorg nodigde alle landelijke partners dinsdagmiddag 4 november uit voor de Expeditie Rotterdam Feijenoord. Met de bus op pad om in de praktijk te zien hoe door samen te werken de problematiek ten aanzien van overgewicht, obesitas en diabetes in drie Rotterdamse wijken wordt aangepakt.

Lees verder >
EDZ-Feijenoord Expeditie Duurzame Zorg
Training Diabetes in de groep
Een van de projecten in Feijenoord richt zich op het organiseren van groepsbijeenkomsten voor mensen met diabetes type 2 om hun kennisniveau (t.a.v. diabetes, complicaties, medicatie en leefstijl) te verhogen en de vaardigheden, motivatie en het vertrouwen in eigen kunnen te vergroten.

Lees verder >
camper-EDZ-on-tour Camper-Expeditie on tour
op Wereld Diabetes Dag

Op vrijdag 14 november Wereld Diabetes Dag stond de Camper-Expeditie op de stoep bij locatie Maasveld van zorgorganisatie Laurens. Bezoekers van de camper konden zich laten testen en kennismaken met leefstijl-aanbod uit de buurt.

Lees verder >
NDF plannen Consolideren en innoveren
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 20 november zijn zowel het NDF Meerjarenbeleidsplan 2015 – 2019 als het NDF Jaarplan 2015 vastgesteld.

Lees verder >
Linkedin Join us op Linkedin
Al ruim 1300 connecties weten de NDF te vinden op LinkedIn. Wij nodigen u van harte uit ook lid te worden van onze groep NDF Diabeteskoepel of onze LinkedIn-pagina. Hier vindt u updates over actuele onderwerpen die in het diabetesveld spelen. De afgelopen week was er bijvoorbeeld aandacht voor de Lobby Zorgeloos met diabetes naar school, het aanstaande Symposium Voedingsrichtlijn voor diabetes type 1 en 2 en Vergoeding vanuit de zorgverzekering in 2015. Vanzelfsprekend kunnen leden ook hun eigen nieuws delen.

Tot ziens op LinkedIn!