NDF payoff

De koepel die mensen met diabetes, zorgverleners en onderzoekers verenigt

Wij attenderen u als lezer van de NDF Nieuwsbrief, graag op het NDF Symposium Voedingsrichtlijn voor diabetes type 1 en 2 - versie 2015. Zie voor meer informatie de aankondiging hieronder of gaat u direct naar de website!


BSL
Donderdag 5 februari 2015 | Gooiland | Hilversum
www.bsl.nl/voedingsrichtlijn
NDF-Jacques-Jullens Er wordt al lang naar uitgekeken, op 5 februari 2015 is het zover. Dan wordt de herziene NDF Voedingsrichtlijn voor diabetes gepresenteerd.

Nieuwsgierig naar de nieuwste inzichten en adviezen? Schrijf u dan hier in voor dit symposium!

© NDF - Jaques Jullens

Tijdens het symposium wordt uitgebreid stilgestaan bij de wetenschappelijke stand van zaken wat betreft de relatie voeding en diabetes en bij de wetenschappelijke onderbouwing van in de richtlijn opgenomen adviezen en aanbevelingen. Nieuwe inzichten worden gedeeld en vertaald naar de praktijk.

Het NDF Symposium Voedingsrichtlijn voor diabetes type 1 en 2, biedt een uitdagend programma voor iedere professional die geïnteresseerd is in een actuele visie op de rol van voeding bij de behandeling van diabetes.

meer informatie

Dit symposium is een initiatief van

symposium-footer