NDF payoff

De koepel die mensen met diabetes, zorgverleners en onderzoekers verenigt

Zelfmanagement. NDF Competentieprofiel en -scan online
Voor goed zelfmanagement kan de patiënt niet zonder ondersteuning van professionele zorgverleners. Zelfmanagement-educatie is echter een complexe opdracht waarvoor een palet aan competenties nodig is. Het door de NDF ontwikkelde competentieprofiel en de competentiescan helpen zorgverleners en teams bij het organiseren van zelfmanagement-educatie.

Lees verder >
kind en diabetes©NDF diabetes 24/7 - Saskia Project ‘Ondersteuningsaanbod Kind en diabetes’
Binnen de programmalijn Jong en diabetes werd onlangs het bovenstaande project gestart met vertegenwoordiging van de NDF-lidorganisaties NVK, EKDV, DNO en de DVN. Mediq is maatschappelijk partner. De eerste bijeenkomst vond plaats op donderdag 10 juli onder voorzitterschap van kinderarts Roos Nuboer. Voornaamste agendapunt was de gedachtewisseling over en concretisering van het project. Belangrijk uitgangspunt hierbij was dat de kerngroep iets concreets en bruikbaars wil opleveren na een jaar, zowel voor zorgverleners als voor ouders en hun kinderen met diabetes. Gezamenlijk werd besloten de volgende focus in het project aan te brengen:
1. Informatie over aanbod ten aanzien van psychosociale ondersteuning
2. Overzichtelijke basisinformatie over diabetes die via website(s) beschikbaar is

Lees verder >
Actualisatie NDF-Zorgstandaard Actualisatie NDF Zorgstandaard diabetes
De NDF Zorgstandaard is een dynamisch consensus document waarin nieuwe ontwikkelingen en inzichten moeten worden verdisconteerd. Op dit moment loopt een update ronde met aandacht voor onder andere depressie en farmaceutische zorg.

Lees verder >
Expeditie Duurzame Zorg Feijenoord
Samen werken aan de oplossing

Begin juli praatten tientallen partijen samen over Expeditie Duurzame Zorg Feijenoord. Hoe sluiten we goed aan op wat er al speelt? Hoe bereiken we de bewoners? Partijen konden hun betrokkenheid direct ‘hard’ maken door zich te verbinden aan concrete projecten. Dat gebeurde massaal!

Lees verder >
Expeditie Duurzame Zorg Feijenoord
Onderzoek Mulierinstituut: weinig aandacht voor stimuleren lichaamsbeweging behandeltraject diabetes
Hoewel het stimuleren tot 'voldoende lichaamsbeweging' volgens medische richtlijnen een onderdeel van het behandeltraject bij diabetes dient te zijn, beoordeelt maar een kleine minderheid van de mensen met diabetes begeleiding op dit gebied als goed. Een derde aan dat er tijdens de behandeling niet of nauwelijks aandacht voor het onderwerp was. Dat blijkt uit een verkennende, kwantitatieve studie onder 181 mensen met diabetes (type 1 en type 2). Klik hier voor het volledige rapport.

Lees verder >