NDF payoff

De koepel die mensen met diabetes, zorgverleners en onderzoekers verenigt


brochure diabetes en ramadanDiabetes en ramadan lastige combinatie voor zorgverleners: gratis toolbox om gesprek in de spreekkamer te stimuleren nu beschikbaar
Nederland telt zo’n 90.000 moslims met diabetes. Velen van hen maken de keuze om mee te doen aan de ramadan en te vasten. Voor zorgverleners blijken diabetes en ramadan een lastige combinatie. Het ontbreekt aan eenduidige adequate adviezen om problemen met de diabetesregulatie te voorkomen. De NDF en de Jan van Ooijenstichting hebben het initiatief genomen om adviezen en begeleiding van moslims met diabetes tijdens ramadan eenduidig te maken. Zij ontwikkelden hiervoor, met medewerking van MSD, de toolbox Diabetes en ramadan. Exemplaren van de toolbox gratis te bestellen of downloaden via www.diabetesfederatie.nl
NDF Diabetespas weer beschikbaar
De populaire NDF Diabetespas is weer beschikbaar. De nieuwe druk is aangepast op de actuele richtlijnen voor diabeteszorg. De NDF Diabetespas wordt uitgegeven door de Nederlandse Diabetes Federatie. De uitgave wordt mede mogelijk gemaakt door MSD.
De NDF Diabetespas kan door zorgverleners worden besteld via de website van de NDF. MSD zal als maatschappelijk partner zorgdragen voor de distributie van de bestellingen.

U kunt de NDF Diabetespas hier bestellen >
Minister Schippers: Zorgstandaard leidend bij dieetadvies voor diabetes type 2
Minister Schippers heeft gereageerd op de brief van Diabetesvereniging Nederland, de Nederlandse Diabetes Federatie en de Nederlandse Vereniging van Diëtisten van 27 november 2013. Zij signaleerden dat mensen met diabetes type 2 in de praktijk te weinig dieetadvies te krijgen. De minister laat weten dat de Zorgstandaard leidend is bij dieetadvies. In de NDF Zorgstandaard staat beschreven wat goede diabeteszorg inhoudt.

Lees verder >
Concentratie van hi-tec diabeteszorg
NDF en CVZ zijn al geruime tijd in gesprek over de doelmatige inzet van insulinepomptherapie en andere innovatieve technologieën. Aanleiding voor de besprekingen vormde het CVZ standpunt om de insulinepomp over te hevelen van de hulpmiddelenzorg naar de medisch specialistische zorg. Een standpunt dat veel discussie opriep in het diabetesveld. Het visiedocument dat begin 2014 vanuit de NDF aan CVZ werd gepresenteerd, lijkt de basis te kunnen vormen voor een structurele oplossing.

Lees verder >
Meerjarenbeleidsplan 2015 – 2019 in ontwikkeling
De NDF bevindt zich momenteel in het laatste jaar van het huidige beleidsplan 'Diabetes Mijlpalen'. Tegelijkertijd bevindt de NDF zich nog midden in de uitvoering van de activiteiten zoals beschreven in het visiedocument 'Masterplan Diabetes: Raamwerk op hoofdlijnen' dat eind 2012 gepresenteerd werd. Toch is het tijd om een volgend meerjarenbeleidsplan op te stellen, een plan dat het Masterplan als basis heeft en de periode 2015 – 2019 zal beslaan. In het plan zal op hoofdlijnen een aantal ambities beschreven worden. Deze ambities zullen in de op te stellen jaarplannen verder geconcretiseerd worden. De afgelopen periode is met alle lidorganisaties gesproken over de inhoud van het plan. Een eerste opzet waarbij de input vanuit de leden is verwerkt zal gepresenteerd worden op de ALV van 26 mei aanstaande.
Hoge waardering voor Nationale Diabetes Dag

NDD 2014

De positieve sfeer die tijdens het congres al voelbaar was blijkt ook uit het rapportcijfer dat de deelnemers NDD2014 geven: een 7,5 voor het totaal. Nagenoeg hetzelfde cijfer wordt gescoord op specifieke onderdelen als locatie, programma, de informatiemarkt, de mogelijkheid om te netwerken. De opzet van de dag, met alles op 1 vloer en vrije sessies wordt zelfs gewaardeerd met gemiddeld een 8. Vanzelfsprekend levert de specifieke en spontane feedback ook nog voldoende leerpunten op de volgende NDD. We zien elkaar in 2016!

Deelnemers aan NDD2014 kunnen de presentaties van het congres bekijken op www.nationalediabetesdag.nl.
Position paper Zuinig op zorg
Op 17 april heeft de NDF samen met andere partijen een position paper verstuurd naar de zorgverzekeraars. Aanleiding is de discussie die speelt over bezuinigingen op diabetestestmaterialen en hulpmiddelen. In de uitgebreide brief stellen de partijen begrip te hebben voor de noodzaak om scherp(er) op de kosten te letten maar dat dat niet ten koste mag gaan van de kwaliteit van de (zelf)zorg. "Patiënten moeten kunnen beschikken over de hulpmiddelen die passen bij de indicatie. Deze position paper zet uiteen hoe belangrijk het is dat er voldoende keuzevrijheid is, dat de patiënt kan beschikken over het aantal teststrips dat noodzakelijk is voor goed zelfmanagement en dat er voldoende toegang blijft tot innovatie", aldus de position paper Zuinig op zorg – Kosten beteugelen, kwaliteit behouden.

Lee hier de integrale tekst van het position statement >
Komt u ook naar de ALV?
De NDF nodigt haar leden van harte uit voor de ALV op maandag 26 mei van 18.00 tot 21.00 uur op het NDF bureau in Amersfoort. Tijdens het interactieve gedeelte zal het traject Zelfzorg Ondersteund! centraal staan. Aanmelden kan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Update project Patiëntprofielen - zorg op maat
Op Nationale Diabetes Dag presenteerde prof.dr. Guy Rutten het format patiëntprofielen. Een stuurgroep met afgevaardigden van de NDF-lidorganisaties hebben onder zijn leiding een kader voor de inhoudelijke ontwikkeling van patiëntprofielen vormgegeven. Patiëntprofielen worden ontwikkeld voor drie hoofdingangen, namelijk diabetes type 1, diabetes type 2 en obesitas. Drie werkgroepen zijn onlangs met de inhoudelijke ontwikkeling aan de slag gegaan onder leiding van respectievelijk prof.dr. Eelco de Koning, prof.dr. Guy Rutten en prof.dr. Jaap Seidell. Cruciaal bij de ontwikkeling van de profielen is de wetenschappelijke onderbouwing in combinatie met de ervaring en expertise van professionals in het veld.

Lees verder >