NDF payoff

De koepel die mensen met diabetes, zorgverleners en onderzoekers verenigt

Nederlandse Diabetes Federatie Krachtige koepel

De Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) is de koepel die mensen met diabetes, zorgverleners en onderzoekers verenigt. De federatie telt tien lidorganisaties. De NDF zet zich in voor een betere kwaliteit van zorg en leven voor mensen met (pre-)diabetes en treedt op als vertegenwoordiger en woordvoerder van het diabetesveld tegenover de overheid, de media en tal van partijen in de zorgsector en daarbuiten.

De NDF werd bijna 20 jaar geleden opgericht met het doel om als samenwerkende diabetesorganisaties zelf een breed gedragen visie op diabeteszorg te ontwikkelen. Uiteindelijk resulteerde die inzet in de NDF Zorgstandaard, een dynamisch consensusdocument dat de inhoud en de organisatie van goede multidisciplinaire diabeteszorg beschrijft.

Het concept van de NDF Zorgstandaard is door de rijksoverheid overgenomen als basis voor haar beleid op het gebieden van chronische ziekten. Dat heeft er onder andere toe geleid dat er op dit moment standaarden worden ontwikkeld voor tal van aandoeningen en dat er in Nederland inmiddels ongeveer honderd multidisciplinaire (diabetes)zorggroepen zijn, conform de visie uitgedragen in de NDF Zorgstandaard.

In samenwerking met de rijksoverheid startte de NDF in 2009 het Nationaal Actieprogramma Diabetes (NAD). Kerndoel van het NAD is een brede toepassing van een actuele en complete NDF Zorgstandaard, waarin ook preventie geïntegreerd is. Het NAD werd in het voorjaar van 2013 afgerond. Een ambitieuze vervolg op het programma is gepresenteerd in het NDF Masterplan Diabetes: diabeteszorg en –preventie op maat, geïntegreerd in een gezonde wijkaanpak.

Van een vereniging met een beperkte eigen opdracht is de NDF uitgegroeid tot een belangrijke partij in de gezondheidszorg. De organisatie participeert in tal van overlegorganen en -structuren, adviseert overheid en (semi-)overheidsinstanties, coördineert onderzoekstrajecten en vertegenwoordigt het Nederlandse diabetesveld in internationale diabetes-gremia.