EDZ logo

expeditie duurzame zorg

Op Expeditie

op expeditie

PDC Gespreksmodel

PDC logo

Zorg op maat bestaat niet zonder het goede gesprek. Het eerste resultaat van het NDF innovatieproject Personalized Diabetes Care is een innovatief gespreksmodel voor het diabetesjaargesprek. Het model helpt arts en patiënt om meer recht te doen aan de complexe context van iemands leven met diabetes.

Waar de gebruikelijke jaarcontrole vooral een medische focus heeft, beoogt het diabetesjaargesprek een meer integrale benadering. Het gespreksmodel biedt daarvoor een 4-stappen-aanpak: behandelaar en patiënt bespreken allereerst de persoonlijke context van de patiënt, aan de hand van in het model benoemde gezondheidsgerelateerde en persoonsgebonden factoren. Daarna stellen ze doelen vast, om vervolgens keuzes en afspraken over bijvoorbeeld begeleiding te maken.

 

NDF Personalized Diabetes Care gespreksmodel

NDF Personalied Diabetes Care: voorbeeldvragen voor het jaargesprek