Wij zijn de Nederlandse Diabetes Federatie, de koepel van het diabetesveld. Met elkaar maken we ons sterk voor persoonsgerichte diabeteszorg en -preventie, die van hoge kwaliteit is en blijft en toegankelijk voor iedereen.

De NDF functioneert als de spil van een dynamisch netwerk van ruim 30 partijen die elkaar voortdurend de vraag voorleggen: hoe kan het beter? . Volgens de stand van de wetenschap en door de synergie van samenwerking. Problemen worden benoemd, issues geadresseerd, trajecten in gang gezet, aanpakken bedacht en uitgewerkt in multidisciplinaire afspraken. Consensus is de kernwaarde van de NDF: verbinden voor beter!