De NDF is de koepel die mensen met diabetes, zorgverleners en onderzoekers verenigt. Het beleid van de NDF wordt bepaald en gecontroleerd door de leden.