In 1995 bedachten een paar gedreven dwarsdenkers de Nederlandse Diabetes Federatie. Want de zorg voor mensen met diabetes moest beter. En die kon ook beter, zo was het idee, als we elkaar de hand zouden reiken en met alle betrokkenen het gesprek zouden voeren en afspraken zouden maken over kwaliteit van zorg en samenwerking. Vanuit het idee dat het geheel meer is dan de som der delen. Ze smeedden de keten!

Eigenlijk is de missie van de NDF nog steeds dezelfde: we blijven als veld samenwerken aan betere zorg en preventie voor alle mensen met (pre)diabetes. Want het kan beter. Meer op maat, meer functioneringsgericht, meer gedifferentieerd, meer in co-productie. We blijven met en van elkaar leren, dat is de essentie van onze federatie.

In het meerjarenbeleidsplan NDF Perspectief 2024 hebben we het zo opgeschreven: De reden van ons bestaan is dat we als samenwerkend diabetesveld bepalend willen zijn voor duurzame persoonsgerichte diabeteszorg en -preventie, die van hoge kwaliteit is en blijft (state of the art), toegankelijk voor iedereen met (een hoog risico op) diabetes en optimaal doelmatig.

Ons operationeel kader is de NDF Kwaliteitsagenda, met de vijf bekende sporen:

  • NDF Zorgstandaard diabetes
  • NDF Toolkit Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie
  • NDF Programma’s
  • NDF Stakeholdersdialogen
  • Rondetafel Diabeteszorg

 

Diabetes heeft een enorme impact op iemands leven. De aandoening dwingt tot vol continu zelfmanagement. Mede daardoor wordt diabetes gezien als één van de, óók psychisch, meest belastende chronische ziekten.

Wat is Diabetes ?