Nederlandse Diabetes Federatie
De koepel die mensen met diabetes, zorgverleners en onderzoekers verenigt

Toolkit Implementatie

Vanuit de Nederlandse Diabetes Federatie zijn, in samenwerking met andere partijen, verschillende tools ontwikkeld om persoonsgerichte diabeteszorg te implementeren in de dagelijkse praktijk. Met deze tools kunnen zorgverleners samen met hun patiënten het jaarlijkse consult rond diabetes voorbereiden.
Diabetesjaargesprek: NDF Gespreksmodel
 127.15 KB
Download ( pdf )
NDF Gespreksmodel: voorbeeldvragen bij stap 1
 271.99 KB
Download ( pdf )