Plantair voetulcus?i

of Diep voetulcus? (sondeer)i

of Aanwijzingen voor PAV?i

of Tekenen infectie? (beoordeel ernst)i

verwijs door
pijltje nee

  Wat is de oorzaak / directe aanleiding?i

  Gebruikt de patiënt een SGLT-2-remmer?i

  Hoe is de glykemische instelling?i

pijltje overleg
Verwijs direct naar een podotherapeut
Behandel in onderling overleg
Overweeg te stoppen met SGLT-remmer
Optimalisser glykemische instelling
BIJ GEEN GENEZING BINNEN TWEE WEKEN: VERWIJS ALSNOG DIRECT NAAR MULTIDISCIPLINAIR VOETENTEAM