Nederlandse Diabetes Federatie
De koepel die mensen met diabetes, zorgverleners en onderzoekers verenigt


 

NDF Expeditie Duurzame Zorg is een publiek privaat innovatieplatform voor onderzoek, productontwikkeling en implementatie. Het platform verbindt partners om samen werk te maken van het centrale doel van de NDF Kwaliteitsagenda: duurzame diabeteszorg die ook op de lange termijn van hoge kwaliteit is, toegankelijk voor iedereen en optimaal doelmatig.

Expeditie partners willen niet alleen een agenda, ze willen actie. Ze dragen elk op eigen wijze bij om dat mogelijk te maken. De diversiteit aan partners in deze sector overstijgende coalitie is mede een verklaring voor de sterke reputatie van het diabetesveld, dat bekend staat als innovatief en toonaangevend.


EDZ Proeftuinen
Tot eind 2016 kende Expeditie Duurzame Zorg enkele lokale proeftuinen waar nieuwe vormen van denken en doen vanuit de praktijk werden ontwikkeld en in de praktijk werden getest. Een mooi voorbeeld is Expeditie Duurzame Zorg Feijenoord, waar ruim veertig organisaties zich bij aansloten. Met elkaar hebben ze drie jaarlang hard gewerkt aan een geïntegreerde aanpak op het gebied van overgewicht, obesitas en diabetes in Afrikaanderwijk, Hillesluis en Bloemhof. De brede samenwerking heeft geresulteerd in tientallen projecten en mooie interventies opgeleverd: op het gebied van samenwerking tussen welzijn en zorg en tussen eerste en tweedelijns zorg; op het gebeid van preventie en vroeg-opsporing en het bereiken van moeilijk bereikbare doelgroepen; op het gebied van zelfmanagement, leefstijlondersteuning en sociale netwerken voor laaggeletterden. Voor meer beeld, zie:


Lessen 
De NDF heeft de strategische keuze moeten maken om mensen en middelen met prioriteit in te zetten voor NDF Personalized Diabetes Care en de NDF programma’s. Dat doen we niet meer, zoals voorheen, in formele' proeftuinen. Maar we zijn nog altijd volop actief in de praktijk, op tal van plaatsen in het land: in zorggroepen, ziekenhuizen en lokale netwerken. De lessen uit de eerdere EDZ proeftuinen nemen we daarbij vanzelfsprekend ter harte:

  • Geloven in de innovatiekracht van de professional in de praktijk!
  • Innovaties kansrijk maken door implementatie te ondersteunen met relevante ondersteuning!
  • Het versterken van de keten!
  • Inzetten op persoonsgerichte zorg – sturend op betere gezondheid, zelfmanagement en participatie!
  • Aandacht voor diversiteit!
0
0
0
s2sdefault