Nederlandse Diabetes Federatie
De koepel die mensen met diabetes, zorgverleners en onderzoekers verenigt

We stellen de vraag aan projectleider Heidi van Vugt. Haar antwoord: Goed, ik kan niet anders zeggen. De start van een grootschalig onderzoek als dit is altijd moeilijk. Dat weet ik uit ervaring. Je moet zoveel mensen en organisaties meekrijgen; werven, scholen, instrueren. Maar nu draait het op volle toeren. Overal worden patiënten opgeroepen voor hun tweede diabetesjaargesprek. De data stromen binnen!

 

Om het weer helder te hebben, op welke vragen moeten die data ook alweer antwoord geven?
Waar we vooral nieuwsgierig naar zijn is de bruikbaarheid en de toepasbaarheid van het gespreksmodel in de eerste en tweede lijn. Is het model een succesvol instrument voor het voeren van het diabetesjaargesprek? En daarbij kijken we naar verschillende aspecten, bijvoorbeeld of er verschillen in uitkomsten zijn tussen artsen en verpleegkundigen. En natuurlijk kijken we naar de rol van de patiënt: is hij voldoende aan het woord, is er sprake is van gezamenlijke besluitvorming?
Verder willen we ook weten wat het effect is van persoonsgerichte zorg, op bijvoorbeeld kwaliteit van leven, ziekteperceptie, zelfmanagement. Om daar zicht op te krijgen vullen patiënten ook na het tweede jaargesprek een vragenlijst in. We zullen de uitkomsten van de eerste en deze laatste vragenlijst met elkaar vergelijken. “

Het model brengt een reeks relevante gezondheidsgerelateerde en persoonsgebonden factoren ter sprake. Er wordt toch ook gekeken naar de betekenis van deze factoren voor het vaststellen van zorg op maat?
Dat klopt, die analyse gaan we ook doen. Als echt alle data binnen zijn. Ik ben zelf heel benieuwd naar wat ons dat gaat vertellen. Want kijk, persoonsgerichte zorg begint met het goede gesprek. Daarvoor hebben we dat model ontwikkeld waarin we die verschillende factoren ter sprake brengen. Maar met het gesprek op zich zijn we er niet. Het wordt natuurlijk pas echt interessant als we de informatie uit zo’n gesprek weten te duiden: welke factoren zijn nou met name van invloed op iemands zorgbehoefte, op iemands zelfmanagement, et cetera. Daar hopen we veel meer over te weten te komen want het zijn belangrijke aanknopingspunten voor het leveren en het ontwikkelen van zorg op maat.

Enig idee wanneer het gespreksmodel ‘officieel’ beschikbaar komt?
Ik kan daar geen harde uitspraken over doen zolang het onderzoek loopt maar afgaande op de resultaten tot nu toe verwachten we dat het model in de loop van volgend jaar beschikbaar zal komen voor implementatie. Ondertussen zijn we aan het verkennen hoe we het veld daarbij kunnen ondersteunen. We krijgen interessante inzichten mee! Zo wordt een goede consultvoorbereiding vaak genoemd! Het kan helpen om binnen de beperkte tijd van een consult toch een goed gesprek te voeren. En een visueel ondersteunde consultvoorbereiding zou behulpzaam kunnen zijn voor het gesprek met laaggeletterden.

 

0
0
0
s2sdefault