Afdrukken

 

 

 

Het doel van de NDF Toolkit Persoonsgerichte diabeteszorg is om zorgverleners met informatie en instrumenten te ondersteunen bij het aangaan van ‘het andere gesprek’. Waarin niet de aandoening maar de persoon centraal staat.

 

KIJKopDiabetes
In 2020 kosteloos en vrijblijvend beschikbaar

U weet het als zorgverlener maar al te goed: door COVID-19 staat de reguliere zorg voor mensen met diabetes onder druk. Een grote uitdaging is om diabeteszorg-op-afstand zo snel mogelijk te optimaliseren. Het online platform KIJKopDiabetes biedt zorgverleners daarbij ondersteuning met ruim 250 animatievideo’s om patiënten passende en effectieve voorlichting en uitleg te bieden.

Ruim 250 animatievideo’s
Over diabetes, de symptomen, de complicaties, het belang van goede bloedglucosecontrole en tips voor het dagelijks leven met diabetes. Ook zijn er instructievideo’s voor de meest gebruikte bloedglucosemeters en vrijwel alle insulinepennen en KIJKsluiters voor alle relevante geneesmiddelen, waarin de belangrijkste informatie uit de bijsluiter van een geneesmiddel in begrijpelijke spreektaal wordt uitgelegd.

Hoe werkt het?
De distributie van de animatievideo’s verloopt via de zorgverlener. Met behulp van een gebruiksvriendelijk programma kan de zorgverlener per e-mail eenvoudig een link naar de patiënt versturen met een op maat samengesteld pakket van video’s, die de patiënt kan bekijken in een omgeving die specifiek is gemaakt voor u als zorgverlener.

2020: kosteloos en zonder verplichting
In samenwerking met de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) stelt Stichting KIJKsluiter dit platform per direct beschikbaar voor alle diabeteszorgverleners in Nederland, kosteloos tot eind 2020 en zonder enige verplichting nadien. Individuele gegevens van gebruikers worden niet bewaard.
Hieronder kunt u zich aanmelden. Na aanmelding ontvangt u een link om het distributieprogramma te installeren en gegevens om in te loggen in uw distributieaccount, met uitleg en instructies voor gebruik.

 

 

Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie

Persoonsgerichte zorg en preventie krijgen inhoud op basis van ‘het andere gesprek’ tussen patiënt en zorgverlener. Dat vraagt om een consultvoering die is gericht op gezamenlijke besluitvorming, met consequente aandacht voor de complexe context van iemands leven met diabetes. Voor zowel de gezondheidsgerelateerde als de persoonsgebonden factoren die op het gegeven moment relevant zijn. Lijf, leefstijl, welbevinden en zelfzorg komen in een holistische benadering aan de orde, tegen de achtergrond van iemands voorkeuren, behoeften, zelfmanagementmogelijkheden en sociale omgeving.

NDF Gespreksmodel

Het model is een wetenschappelijk onderbouwd format voor ‘het andere gesprek’ met mensen met (hoog risico op) diabetes. Het model bestaat uit een 4-stappen-aanpak. Met de consultvoorbereiding door de patiënt als vertrekpunt.