Nederlandse Diabetes Federatie
De koepel die mensen met diabetes, zorgverleners en onderzoekers verenigt

Op 19 juni organiseerde CVZ een bijeenkomst inzake de voorgenomen overheveling van o.a. de insulinepompen uit de hulpmiddelen naar de medische specialistische zorg. Tijdens deze bijeenkomst was een ruime delegatie vanuit de NDF aanwezig, die de bezwaren tegen deze overheveling duidelijk voor het voetlicht heeft gebracht. De overheveling betreft naar de mening van de NDF een dermate complex traject dat besluitvorming niet mogelijk is voordat een realistisch uitvoeringsplan beschikbaar is. Zo moet duidelijk zijn of voldoende deskundigheid geborgd is voor de inkoop, wat de consequenties zijn voor keuzevrijheid en of administratieve en logistieke processen adequaat geregeld worden. CVZ heeft aangegeven de bezwaren mee te nemen voor nader beraad.