Nederlandse Diabetes Federatie
De koepel die mensen met diabetes, zorgverleners en onderzoekers verenigt

Een richtlijn voor zorgprofessionals over de relevante aspecten van zelfcontrole van bloedglucosewaarden. In de richtlijn staan onderwerpen als: indicatiestelling, frequentie, educatie over en uitvoering van zelfcontrole.

Download de richtlijn op de EADV-website


Doel

Een belangrijk onderdeel van goede diabeteszorg is zelfmanagement, met zelfcontrole als een hulpmiddel om de ziekte waar mogelijk door patiënten zelf te kunnen managen. Deze richtlijn geeft adequate adviezen voor zinvolle, doelgerichte zelfcontrole en de daarbij behorende educatie. De aanbevelingen zijn breed gedragen, multidisciplinair en waar mogelijk evidence based. Het uiteindelijke doel is dat zorgverleners de aanbevelingen inbedden in hun dagelijks diabetesbeleid.

Doelgroep
Zorgprofessionals in de diabeteszorg (1e/2e lijn) kunnen direct in hun praktijk aan de slag met de richtlijn. Dit geldt ook voor overige betrokken zorgverleners als medisch psychologen, labassistenten, overige medisch specialisten, fysiotherapeuten/sportbegeleiders.

Uitvoerder
Eerste Associatie voor diabetesverpleegkundigen (EADV) in samenwerking met Nederlandse Internisten Vereniging (NIV), Diabetes Nutrition Association (DNO), Diabetes Huisartsen Advies Groep (DiHAG), Diabetesvereniging Nederland (DVN), Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC)