Nederlandse Diabetes Federatie
De koepel die mensen met diabetes, zorgverleners en onderzoekers verenigt

Vier jaar lang heeft het Nationaal Actieprogramma Diabetes gewerkt aan samenwerkingsafspraken, richtlijnen en voorlichtingsmaterialen voor diabetespatiënten en zorgprofessionals. Tijdens het DiabetesRegioNetwerk krijgt u in acht praktische, hands-on workshops concrete handvatten ter implementatie aangeboden.

Dit stelt u in staat om na deze avond concreet te werken met producten die kwalitatief goede diabeteszorg en -preventie bevorderen binnen uw eigen praktijk! Er worden vijf bijeenkomsten georganiseerd op locaties verspreid over het hele land zodat iedere geïnteresseerde professional in staat wordt gesteld de bijeenkomsten bij te wonen. De inhoud van de workshops kunt u bekijken op www.actieprogrammadiabetes.nl/drn