Nederlandse Diabetes Federatie
De koepel die mensen met diabetes, zorgverleners en onderzoekers verenigt

NDF directeur Inge de Weerdt: “De vrijblijvendheid voorbij”

Met de integratie van preventie als integraal onderdeel van de NDF Zorgstandaard Diabetes is volgens de Nederlandse Diabetes Federatie een mijlpaal gerealiseerd. NDF directeur Inge de Weerdt: "Het betekent dat preventie definitief is verankerd in de zorgketen. Dat is een mijlpaal voor de hele zorgsector, niet alleen diabetes."

Zorgstandaarden zijn de basis onder het chronisch-ziektenbeleid van de overheid. De integratie van preventie in de NDF Zorgstandaard impliceert derhalve integratie in staand beleid. De Weerdt: "We kennen allemaal de eindeloze discussies over preventie en de financiering ervan. Met deze ontwikkeling creëren we een onomkeerbaar feit. Preventie is geen vrijblijvende optie meer, het staat immers in de zorgstandaard."

preventie definitief verankerd in de zorgketen Directeur-generaal Volksgezondheid bij het ministerie van VWS ontvangt het addendum Geïndiceerde preventie van diabetes type 2 uit handen van NDF directeur Inge de Weerdt en sr. preventiemedewerker Anneke Dijkstra.
Foto: Paul Huijts

Leefstijl gerelateerde diabetes
Diabetes is volksziekte nummer 1. Ons land telt op dit moment 1 miljoen mensen met diabetes. Volgens een recente prognose, in het boek Diagnose Diabetes 2025 dat de NDF begin dit jaar publiceerde, zal dit aantal bij ongewijzigd beleid oplopen tot 1,4 miljoen in 2025. Minstens de helft van deze toename is leefstijl gerelateerd. De Weerdt: "Daar zit natuurlijk het echte belang. We hebben het over geïndiceerde preventie van diabetes type 2. Dat wil zeggen preventie die is gericht op mensen bij wie nog geen diabetes is gediagnosticeerd maar die wel groot risico lopen om binnen afzienbare tijd diabetes te ontwikkelen. Daar valt een wereld te winnen. Allereerst op het niveau van gezondheid en participatie van mensen maar dat vertaalt zich direct door naar een reductie van zorg- en maatschappelijke kosten. Ik ben ervan overtuigd dat preventie de sleutel is tot een toekomstbestendige zorg. Ook om die reden zeggen we, preventie is de vrijblijvendheid voorbij."

Preventie: verzekerde zorg
Een belangrijk deel van de preventie zoals omschreven in de zorgstandaard valt binnen de basisverzekering. Het College voor Zorgverzekeringen maakt in principe geen onderscheid tussen de behandeling van iemand met een hoog risico op de ziekte of iemand die de ziekte al heeft. Geïndiceerde preventie kan daardoor voor een groot deel binnen de verzekerde zorg worden opgepakt. Voorbeelden die het verschil al kunnen maken zijn beweeg- en voedingsadvies door huisarts en praktijkondersteuners, dan wel fysiotherapeut en diëtist, alsook begeleiding bij zelfmanagement. De Weerdt: "Als je goed kijkt naar de adviezen van CVZ zie je dat er veel meer mogelijk is dan in het veld vaak wordt aangenomen. De mogelijkheden voor vergoeding vanuit de basisverzekering worden onvoldoende benut. Dus daar liggen echt kansen om serieus werk te maken van preventie en om daarover ook in gesprek te gaan met zorgverzekeraars." Het addendum Geïndiceerde preventie van diabetes type 2 is te vinden op de website van het NAD >