Nederlandse Diabetes Federatie
De koepel die mensen met diabetes, zorgverleners en onderzoekers verenigt

Ondersteuningsaanbod voor preventie volgens de NDF Zorgstandaard

11 oktober jl. werd geïndiceerde preventie geïntegreerd in de NDF Zorgstandaard. Nu preventie verankerd is in de diabetes zorgketen is het tijd om aan de slag te gaan. De Nederlandse Diabetes Federatie heeft hiertoe een breed pakket aan middelen en producten ontwikkeld dat zorgverleners ondersteunt met het uitvoeren van de preventieve taken in hun eigen zorgpraktijk.

Dit ondersteuningsaanbod bevordert de opsporing van mensen met een verhoogd risico op diabetes type 2; instroom en diagnose kunnen sneller plaatsvinden. Het ondersteuningsaanbod biedt daarnaast ook tal van middelen ter ondersteuning van de behandeling en begeleiding van mensen met gestoorde nuchtere glucosewaarden. Variërend van begeleidende brieven voor het benaderen van risicogroepen tot complete beschrijvingen van leefstijlinterventies.

Waarom een ondersteuningsaanbod diabetespreventie?
Sander Slootmaker, projectleider NDF: 'In de praktijk blijkt dat veel zorgprofessionals de implementatie en uitvoering van preventieve zorg als complex ervaren. Huisartsen, praktijkondersteuners, diëtisten en fysiotherapeuten hebben behoefte aan pasklare oplossingen en best practices waarmee ze lokaal direct aan de slag kunnen. Er is al veel moois beschikbaar, maar de versnippering is groot en veel producten en middelen die de zorgverleners kunnen helpen, zijn amper vindbaar. In het ondersteuningsaanbod hebben we landelijk beschikbare en relevante werkwijzen, hulpmiddelen en voorlichtingsmaterialen gebundeld. Op die manier hoef je als zorgverlener het wiel niet opnieuw uit te vinden en kun je direct gebruik maken van wat er al is.'

Het vertrekpunt: de Routeplanner Diabetespreventie
Het vertrekpunt voor het ondersteuningsaanbod wordt gevormd door de Routeplanner Diabetespreventie. De Routeplanner is een vertaling van preventie zoals beschreven in de NDF Zorgstandaard, voor de praktijk. Het is ruim twee jaar lang in huisartsenpraktijken getest en onderzocht op (kosten)effectiviteit. Het is een werkwijze om mensen met een verhoogd risico op diabetes type 2 op te sporen, voor te lichten en te begeleiden. Het stroomschema van de Routeplanner vormt als het ware de kapstok waar het ondersteuningsaanbod bij aansluit. Het ondersteuningsaanbod diabetespreventie van diabetes type 2 is te vinden via deze link http://www.actieprogrammadiabetes.nl/preventie