Nederlandse Diabetes Federatie
De koepel die mensen met diabetes, zorgverleners en onderzoekers verenigt

Sinds september van dit jaar is Bert Vrijhoef professor Health Systems & Policy aan de National University of Singapore. Een prachtige functie die het hem helaas onmogelijk maakte het voorzitterschap van de Commissie Zorgstandaard en richtlijnen te continueren. De NDF is de heer Vrijhoef zeer erkentelijk voor hetgeen hij als voorzitter heeft bereikt en wenst hem veel succes in Singapore. Tegelijkertijd is de NDF blij ook zijn opvolger te kunnen voorstellen.

De ALV van de NDF heeft op maandag 19 november jl. besloten dr. Jako Burgers te benoemen als nieuwe voorzitter van de Commissie Zorgstandaard en richtlijnen. De heer Burgers participeerde al enige tijd als lid van de Commissie. Hij is hoofd van de afdeling Richtlijnontwikkeling en wetenschap van het NHG en beschikt over een enorme expertise en een groot netwerk als het gaat om richtlijnontwikkeling en implementatie. Daarnaast is hij werkzaam als huisarts en dus bekend met de dagelijkse praktijk van de diabeteszorg. De NDF is verheugd een man van zijn statuur voor deze positie te hebben kunnen aantrekken en wenst hem veel succes bij zijn werkzaamheden.