Op 19 september organiseerde de NDF-commissie Opinie & Kennis de conferentie 'Kwaliteitsbeleid is geen boekhoudkunde'. Een belangrijke conclusies die door de aanwezigen werd getrokken, is dat registratie van diabeteszorg niet moet doorslaan. Diabeteszorgverleners moeten niet overvraagd worden bij de registratie van patiëntgegevens. De tendens om gegevens over de behandeling te registeren en voor allerlei doeleinden te gebruiken dreigt door te schieten. Administratieve overbelasting van zorgprofessionals en diabeteszorggroepen ligt op de loer. Dit terwijl het vastleggen van gegevens an sich geen graadmeter is voor kwaliteit van zorg. Data in samenhang bekijken en in perspectief plaatsen, gerichte feedback krijgen en ook daadwerkelijk iets met die data kunnen en willen doen, dat zijn essentiële basisvoorwaarden voor een goed kwaliteitsbeleid.

Lees hier het verslag.