Netwerk bindt strijd aan met obesitas en diabetes

Gisteren vond in het Ikazia Ziekenhuis een bijzondere bijeenkomst plaats: de officiële aftrap van Expeditie Duurzame Zorg Fijenoord. De Expeditie is een netwerk van partijen die samen de strijd aangaan tegen overgewicht, obesitas en diabetes. Zij boden tijdens de bijeenkomst hun Masterplan aan aan wethouder Marco Florijn.

De Expeditie concentreert zich op de wijken Afrikaanderwijk, Hillesluis en Bloemhof. De bewoners van deze wijken zijn relatief jong, kansarm en ongezond. De zorgconsumptie is hoog. De zorgwekkende cijfers over obesitas en diabetes zijn illustratief voor de ernst van de situatie. Zo is bijvoorbeeld het aantal mensen met diabetes type 2 bijna twee keer zo hoog als het landelijke gemiddelde. Prognoses voor de wijken voorspellen een verdere verslechtering van de gezondheidssituatie in de komende jaren.

Niettemin is Marco Florijn positief gestemd. "Waar de problematiek groot is, daar is de innovatiekracht vaak nog groter. Daarom geloof ik in deze aanpak vanuit in de wijk gewortelde netwerken. Ik ben graag ambassadeur van deze Expeditie", aldus de wethouder.

Betere samenwerking
Een betere samenwerking op het gebied van zorg en preventie is een belangrijke voorwaarde om deze groeiende problematiek het hoofd te bieden. Samenwerking tussen huisartsenzorg en ziekenhuizen, tussen zorgverlening en leefstijlaanbod, tussen professionele zorg en (interculturele) vrijwilligersinitiatieven. Belangrijk speerpunt van Expeditie Duurzame Zorg Feijenoord is daarom te komen tot een sluitende aanpak voor overgewicht, obesitas en diabetes.

De afgelopen maanden is hard gewerkt aan het bij elkaar brengen van partijen, groepen en initiatieven. Naar aanleiding van de inventarisatie zijn plannen gemaakt op de verschillende onderwerpen in de keten. Deze plannen werden gisteren uit de doeken gedaan.

Landelijke infrastructuur, lokale actie
Expeditie Duurzame Zorg is een publiek private samenwerking die zich inzet voor duurzame zorg en een meer vitale samenleving. Initiatiefnemers zijn de Nederlandse Diabetes Federatie, CZ, Novo Nordisk en Rabobank. De partners geloven in de innovatiekracht van lokale en regionale netwerken en willen die verder aanwakkeren en kansrijk maken. Dat gebeurt in lokale proeftuinen, zoals Expeditie Duurzame Zorg in Feijenoord.

De wethouder uitte met zoveel woorden zijn waardering voor de innovatieve strategie van de Nederlandse Diabetes Federatie. "Respect voor de NDF om als landelijke koepel zo concreet aan de slag te gaan met deze problematiek, samen met lokale partners."

In Feijenoord werkt de Expeditie samen met Gemeente, GGD en Samen één in Feijenoord. Samen één in Feijenoord is sinds 2007 een actief netwerk in de deelgemeente Feijenoord. Er zijn inmiddels meer dan 30 partijen aangesloten die werkzaam zijn in de sectoren zorg, welzijn, wonen en participatie. De partijen werken gezamenlijk aan de gezondheid en het welbevinden van de bewoners van de deelgemeente.

Volgens wethouder Marco Florijn is met dit brede draagvlak een belangrijke voorwaarde voor succes van Expeditie al gerealiseerd. "En als er hulp nodig is", voegde hij daaraan toe, "dan weet u mij te vinden."

Expeditie Duurzame Zorg - aftrap proeftuin feijenoord