Vanaf heden is de webtool 'Uniforme aanpak cardiometabole risicofactoren en comorbiditeit', een praktisch en informatief instrument voor zorgverleners, beschikbaar op internet: www.cardiometabool.nl

De Nederlandse Diabetes Federatie (NDF), het Platform Vitale Vaten, het Partnerschap Overgewicht Nederland (PON) en de Nierstichting hebben in 2012 samen gewerkt aan een geïntegreerde aanpak rond preventie en zorg voor mensen met diabetes mellitus, obesitas, (hoog risico op) hart- en vaatziekten en/of nierschade of de combinatie van deze aandoeningen. In de praktijk blijken deze aandoeningen nog onvoldoende in samenhang behandeld te worden, terwijl er veel gemeenschappelijke risicofactoren zijn en de aandoeningen oorzakelijk nauw met elkaar samenhangen. Een uniforme aanpak is ook van belang voor de behandeling van eventueel aanwezige risicofactoren.

Het ontwikkelde instrument is nu als webtool beschikbaar. De webtool helpt de betrokken zorgverleners om bij een combinatie van cardiometabole aandoeningen de behandeling integraal op te pakken. Dit instrument is gebaseerd op de bestaande richtlijnen voor de verschillende aandoeningen en vermeldt de juiste behandeling bij de specifieke comorbiditeit. De webtool 'Uniforme aanpak cardiometabole risicofactoren' ondersteunt het maken van een patiëntprofiel óf het raadplegen van de behandeladviezen.

Deze webtool is ontwikkeld voor zorgverleners. In het bijzonder voor diegenen die betrokken zijn bij de diagnostiek, het opstellen van het behandelplan/ individueel zorgplan en het evalueren daarvan: huisartsen, medisch specialisten, praktijkondersteuners, diabetesverpleegkundigen en vasculair erpleegkundigen. Bij de ontwikkeling van het instrument zijn vertegenwoordigers van patiënten, huisartsen, cardiologen, internisten en paramedici nauw betrokken geweest.

De ontwikkeling van het instrument is mogelijk gemaakt door een gemeenschappelijke financiering vanuit NAD/NDF, Hartstichting en Nierstichting.