Momenteel werkt CBO, conform het format van het Coördinatie Platform Zorgstandaarden, aan de ontwikkeling van de zorgmodule zelfmanagement. De zorgmodule zelfmanagement streeft naar een generieke beschrijving van de manier waarop de eigen regie bij mensen met een (of meerdere) chronisch aandoening effectief ondersteund kan worden vanuit de zorgverlening. De ontwikkelgroep, onder voorzitterschap van Mike Leers, zal eind januari 2014 de module opleveren. Vanuit de NDF wordt tijdens de ontwikkeling meegelezen. Na oplevering van de zorgmodule zal bekeken worden hoe deze verwerkt zal worden in de NDF Zorgstandaard.