Eén op de zes mensen met diabetes heeft last van een depressie of depressieve klachten. Deze klachten blijven vaak verborgen; in de spreekkamer wordt vooral de lichamelijke, medische kant van diabetes besproken. Depressieve klachten bij diabetes worden vaak niet tijdig herkend door zorgverleners waardoor depressiebehandeling niet of te laat start. De multidisciplinaire richtlijn ‘Signalering en monitoring van depressieve klachten bij mensen met diabetes’ beoogt hier verandering in te brengen. Het tijdig signaleren van depressieve klachten en - indien nodig - verlenen van extra psychosociale zorg draagt bij aan het voorkomen van verergering van deze klachten en de nadelige gevolgen hiervan op de diabetesuitkomsten. De richtlijn werd ontwikkeld door de Nederlandse Diabetes Federatie in samenwerking met het VU Medisch Centrum en het Trimbos-instituut.

Alert zijn
De richtlijn geeft aan dat zorgverleners altijd en structureel alert moeten zijn op signalen van spanning en depressieve klachten. Want bij diabetes komt depressie twee keer zo vaak voor als normaal en milde verschijnselen van depressie kunnen zich ontwikkelen tot een ernstige depressie. Vroegtijdig ingrijpen kan dat voorkomen. De richtlijn geeft hiertoe aanbevelingen in termen van signalering, advisering en verwijzing naar het bestaande behandelaanbod.

Meten is weten
Bij een verdenking op depressiviteit kan de zorgverlener gebruikmaken van een aantal gevalideerde vragenlijsten. Er worden aanbevelingen gedaan hoe deze instrumenten in de dagelijkse diabeteszorg in te zetten. Er worden handvatten geboden om stemmingsproblemen en een eventuele verwijzing te bespreken.

Opname in NDF Zorgstandaard
De richtlijn 'Signalering en monitoring van depressieve klachten bij mensen met diabetes' is via pilots in een aantal regio's op uitvoerbaarheid getest en nu gereed voor een bredere implementatie. Op basis van deze richtlijn kan de signalering en monitoring van depressieve klachten worden opgenomen in de NDF Zorgstandaard: dé norm voor kwalitatief hoogwaardige diabeteszorg en -preventie in Nederland.

Deze richtlijn is tevens geaccordeerd door NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen), NvvP (Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie) en de NVMW ((Nederlandse vereniging voor maatschappelijk werkers).