Nederlandse Diabetes Federatie
De koepel die mensen met diabetes, zorgverleners en onderzoekers verenigt

Recent kwam de NDF Klankbordgroep Zelfmanagement voor de tweede keer bijeen. Tijdens de bijeenkomst is gesproken over de status van het overall NDF plan voor ‘Doorontwikkeling en positionering van het thema Zelfmanagement en diabetes’. Twee deeltrajecten vanuit dit plan zijn hierbij specifieker aan de orde geweest. De bemensing van de werkgroep ten behoeve van het project ‘Zelfmanagement in zorgstandaard DM up to date in 2015” is inmiddels afgerond en de eerste vergadering wordt gepland voor eind april. Verder wordt er met Zelfzorg Ondersteund (ZO!) gesproken over de in het overall plan benoemde ontwikkeling van een ‘instrumentenwijzer zelfmanagement’. In dit kader is er met de klankbordgroep gewerkt aan een hiervoor benodigde aanpassing van het projectplan.

Tijdens de bijeenkomst is de Klankbordgroep geïnformeerd over de NDF betrokkenheid in ZO! De NDF is in de persoon van Inge de Weerdt vertegenwoordigd in het ZO! bestuur; participeert in werkgroepen die zich bezig houden met implementatie en inkoop van ondersteunde zelfzorg, denkt actief mee over ‘eenheid van taal’ rondom de begrippen zelfmanagement en zelfzorg en over communicatie met stakeholders en is tenslotte ook betrokken bij de doorontwikkeling van de eind vorig jaar beschikbaar gekomen Implementatiekoffer. De Klankbordgroep is geconsulteerd over het ZO! jaarplan voor 2015 en over de (nog verder door te ontwikkelen) eerste ideeën rond contractering van ondersteunde zelfzorg in 2016.

De volgende bijeenkomst van de NDF Klankbordgroep Zelfmanagement staat gepland voor 18 juni.