Het NHG heeft voor een aantal patiëntengroepen nieuwe versies van indicatoren vastgesteld. Het gaat hierbij onder andere om de indicatoren voor Diabetes mellitus type 2 en Cardiovasculair risicomanagement bij patiënten met Hart- en Vaatziekten. DiHAG is betrokken geweest bij de totstandkoming van de nieuwe ‘diabetes indicatoren’. U kunt de betreffende documentatie vinden op de website van het NHG via de deze link.