Nederlandse Diabetes Federatie
De koepel die mensen met diabetes, zorgverleners en onderzoekers verenigt

Het NHG heeft voor een aantal patiëntengroepen nieuwe versies van indicatoren vastgesteld. Het gaat hierbij onder andere om de indicatoren voor Diabetes mellitus type 2 en Cardiovasculair risicomanagement bij patiënten met Hart- en Vaatziekten. DiHAG is betrokken geweest bij de totstandkoming van de nieuwe ‘diabetes indicatoren’. U kunt de betreffende documentatie vinden op de website van het NHG via de deze link.