Het afgelopen half jaar trok de Camper-Expeditie door de wijken Bloemhof, Hillesluis en Afrikaanderwijk. De Camper-Expeditie is een project van EDZ Feijenoord en gericht op de strijd tegen overgewicht, obesitas en diabetes. Er is de afgelopen maanden veel tijd geïnvesteerd in het bouwen aan het netwerk van professionals dat de Camper-Expedities uitvoert. Inmiddels zijn meer dan twintig zorg-, sport- en welzijnsorganisaties uit de wijk actief betrokken! Deze lokale betrokkenheid is van cruciaal belang gebleken voor het succes van de Camper-Expeditie. Niet alleen konden hierdoor bewoners bij een bezoek aan de Camper-Expeditie direct en gericht doorverwezen & geholpen worden. Ook leerden de organisaties elkaar onderling beter kennen zodat ze beter verbindingen kunnen leggen, nu en in de toekomst. 

Uitkomsten tot nu toe
Uit de eerste resultaten komt naar voren dat er per locatie gemiddeld 90 bezoekers de Camper-Carrousel hebben doorlopen. De programmering (de zogenaamde Camper-Carrousel) is bepaald door de deelnemende partners en bestond achtereenvolgens uit: toeleiding, inschrijving (start Diabetes RisicoTest, start monitoringformulier en afvinken), bloeddruk meten, BMI meten, bloedsuiker
prikken, advies over voeding, advies over bewegen, advies over diabetes, advies over (ont)stress en advies over leefstijl. Indien van toepassing, was een CJG-station waar kinderen worden gewogen, gemeten en advies krijgen onderdeel van het programma. Verder hebben in totaal meer dan 900 adviesgesprekken plaatsgevonden op het gebied van voeding, beweging, stress, leefstijl en diabetes.

Een impressie van de Camper-Expedities is te vinden op http://youtu.be/igmFpo6KOnk

Op dit moment wordt gewerkt aan de doorontwikkeling van de Camper-Expeditie in 2015.