Nederlandse Diabetes Federatie
De koepel die mensen met diabetes, zorgverleners en onderzoekers verenigt

Expeditie Duurzame Zorg Feijenoord heeft als een belangrijk doel, patiënten in staat te stellen om hun diabetes zo goed mogelijk in te passen in hun dagelijks leven. Daarbij is men niet op zoek naar 'grote uitdagingen, maar juist naar de kleine stappen die door zorgverleners gezet kunnen worden om diabetespatiënten te helpen meer grip te krijgen op en regie te nemen over de rol van de ziekte in hun leven. Deze stappen zullen niet voor alle diabetes-patiënten hetzelfde zijn. Sterker nog, ze zullen voor iedereen anders en uniek zijn. Om te bepalen hoe hiermee concreet met elkaar aan de slag wordt gegaan in Feijenoord vond op 2 februari de bijeenkomst Zelfmanagement bij diabetespatiënten plaats. De zeer creatieve bijeenkomst ging in op de vraag: hoe kunnen wij, als EDZ Feijenoord,Rotterdammers met diabetes goed toegerust op reis laten gaan?

Volgens de aanwezigen ligt de nadruk hierbij op het goed toegerust zijn, dus goed ondersteunen. En op het "op reis laten gaan" in figuurlijke zin. Namelijk in beweging komen, nieuwe kennis en vaardigheden opdoen, uit je comfortzone komen etc. Ook werd met elkaar een aantal typen patiënten beschreven die gebaat zouden zijn bij zelfmanagement en bekeken wat er bij dit type diabetespatiënten bereikt zou moeten worden. Duidelijk werd dat zelfmanagement een essentieel onderdeel is om het EDZ-doel te bereiken en dus hoog op de agenda moet blijven staan in de aanpak.