Vandaag presenteerde de Nederlandse Diabetes Federatie het nationaal consensusdocument Kwaliteitscriteria Insulinepomptherapie. Het document stelt concrete eisen aan alle betrokkenen bij deze hoogcomplexe zorg; patiënten, zorgverleners, behandelcentra, producenten, leveranciers en zorgverzekeraars. Het document is het resultaat van een unieke stakeholders dialoog onder regie van de NDF.

Insulinepomptherapie is kostbaar. De kwaliteitscriteria moeten bijdragen aan een optimale en doelmatige inzet. In het consensusdocument staat voor alle fasen van de therapie concreet beschreven aan welke criteria moet worden voldaan. Ook worden er kwaliteitseisen gesteld aan de multidisciplinaire organisatie die nodig is. Volgens het document begint de optimale inzet van deze therapie met een zorgvuldige en afgewogen indicatiestelling.

De presentatie vond plaats bij Zorginstituut Nederland. NDF voorzitter Steven Lamberts overhandigde het document aan Maud van der Veen, Hoofd Pakketbeheer. “Dit is kwaliteitsontwikkeling zoals we het graag zien. Een hele sector, in dit geval het diabetesveld, die zichzelf mobiliseert en, na een intensieve dialoog, committeert aan afspraken. Zo kan kwaliteit inderdaad de basis zijn voor doelmatigheid”, aldus Van der Veen.

Volgens voorzitter Steven Lamberts is het goed denkbaar dat dit een trendsettend traject blijkt te zijn. “Je kunt de NDF zien als ‘uitvinder’ van de zorgstandaard, hét consensusdocument dat basis geeft aan onze hoogwaardige chronische zorg. We trekken nu de lijn door, van de meer beschrijvende standaard naar concrete criteria. Dat moet ook inderdaad een proces van de sector zelf zijn. Groot respect voor het Zorginstituut dat het veld daarvoor de ruimte en tijd geeft.”

De invoering van de criteria impliceert dat deze hoogcomplexe zorg dient plaats te vinden in daartoe gespecialiseerde en geëquipeerde centra. De NDF heeft met het Zorginstituut afspraken gemaakt over een transitiefase, zodat partijen de tijd hebben om hun zorgpraktijk aan te passen aan de nieuwe criteria. Tijdens de transitiefase wordt een landelijke multidisciplinaire scholing over insulinepomptherapie ontwikkeld en wordt gekeken op welke wijze gemonitored kan worden of partijen aan de criteria voldoen. Ook zal gekeken worden naar een optimale bekostigingssystematiek. Het Zorginstituut heeft daarom minister Schippers geadviseerd om pas in januari 2017 een beslissing te nemen over de bekostiging.


Consensusdocument Kwaliteitscriteria Insulinepomptherapie