In januari is in Rotterdam Feijenoord het Buurtgezondheidsnetwerk van start gegaan. Het Buurtgezondheidsnetwerk is een initiatief van De Zuiderling, Expeditie Duurzame Zorg Feijenoord en huisartsenpraktijk Mozaïek, onder leiding van dokter Jan Galesloot, nurse-practitioner Els van Beek en projectcoördinator Monica Diaz namens de Zuiderling. Het project richt zich op het onder de aandacht brengen van een gezonde leefstijl en het hieraan gerelateerde aanbod bij wijkbewoners, het verhogen van het kennisniveau hierover én het terugdringen van het overbodig gebruik maken van de zorg.

Door middel van het Buurtgezondheidsnetwerk worden sleutelfiguren (vrijwilligers) uit de doelgroep getraind en vervolgens ingezet in de wijk, bijvoorbeeld als voorlichter of maatje. Hiervoor worden zij iedere week beloond met twee Zuiderlingen, een lokale (ruil)munteenheid (meer info op de www.dezuiderling.nl). De training is afgestemd op de doelgroep qua taal, cultuur en belevingswereld. In de eerste bijeenkomsten zijn verschillende onderwerpen met betrekking tot gezondheid behandeld zoals kinderziekten, koorts en het belang van gezonde voeding. De vrijwilligers waren betrokken en stelden veel vragen.

Deze acht dames trokken vervolgens tot begin maart de wijk in om de opgedane kennis over te dragen. Sommigen vertelden het wekelijks door aan een groepje moeders in een ouderkamer op een basisschool, een ander bij haar sportclub en weer een ander aan familie en vrienden die wekelijks op bezoek komen. De projectleider was steeds bij de lessen aanwezig en verzorgde de intervisie. Enkele behaalde successen:
- De vrijwilligers hebben de schoolleiding van een basisschool ervan weten te 
  overtuigen ouders minder suikerhoudende drankjes mee te laten geven naar    
  school. Dit is ook in het schoolbeleid opgenomen;
- Vrijwilligers en hun netwerk gingen naar initiatieven in de wijk als de gratis
  gezondheidscheck in het Gemaal op Zuid op 18-02-2015. Het
  Buurtgezondheidsnetwerk versterkte zo andere gezondheidsinitiatieven op
  Zuid;
- De vrijwilligers hebben met vrienden gesproken over een gezonde leefwijze.
  Dit gebeurde soms in de eigen taal. Zo is een gedeelte van de Turkse,
  Marokkaanse, Russische en Oost-Afrikaanse (o.a. Somalische) community
  bereikt.

Er is een groot enthousiasme ontstaan bij alle medische professionals die meededen aan het Buurtgezondheidsnetwerk. Het initiatief blijkt een effectieve manier te zijn om een schijnbaar onbereikbare groep patiënten en wijkbewoners toch te bereiken. Het vergroot basale kennis en bewustzijn van gezondheid en is een eerste aanzet tot het nemen van verantwoordelijkheid voor de eigen gezondheid. Dit vormt een belangrijke basis voor continuering en uitbreiding van het project. Het Buurtgezondheidsnetwerk gaat dan ook door! Alle stappen die genomen moeten worden voor de continuering van dit unieke project zijn in gang gezet. Dus…wordt vervolgd!