Er is de laatste maanden toenemende onrust rondom bloedglucosemeters. Diabetespatiënten en zorgverleners lopen aan tegen de beperking van de vrije keuze van een passende meter. Deze beperking leidt er in de praktijk toe dat mensen gedwongen en zonder begeleiding worden overgezet op een andere meter. Daarnaast zijn er bloedglucosemeters op de markt waarvan de kwaliteit en betrouwbaarheid ter discussie staat. Met als gevolg dat veel mensen met diabetes hun aandoening niet meer onder controle hebben.

Deze situatie is ontstaan door wijzigingen in het inkoopbeleid van een aantal zorgverzekeraars die ertoe hebben geleid dat in veel gevallen niet alle bloedglucosemeters nog verstrekt worden.

De NDF neemt de problematiek zeer serieus. Een compromis kan niet de oplossing zijn. Die moet gevonden worden in een structurele aanpak, op basis van het principe 'kwaliteit loont'.

Om tot die oplossing te komen kiest de NDF de route van de stakeholders dialoog, gericht op consensus over een landelijk kwaliteitsbeleid bloedglucosemeting. Vertrekpunt voor die dialoog is het NDF statement Naar een landelijk kwaliteitsbeleid bloedglucosemeting. Het statement is opgesteld door de NDF, in samenspraak met haar leden en de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en laboratoriumgeneeskunde.

De NDF roept alle belanghebbenden op om te kiezen voor deze route die de patiënt centraal en kwaliteit voorop stelt. De ervaring leert dat een dergelijke gezamenlijke, structurele aanpak resulteert in een oplossing die bijdraagt aan kwaliteit van leven, optimale participatie, effectief zelfmanagement en het voorkomen van ziektelast, uitval, complicaties en comorbiditeit.

 NDF statement Naar een landelijk kwaliteitsbeleid bloedglucosemeting