Nederlandse Diabetes Federatie
De koepel die mensen met diabetes, zorgverleners en onderzoekers verenigt

Minister Schippers heeft gereageerd op de brief van Diabetesvereniging Nederland, de Nederlandse Diabetes Federatie en de Nederlandse Vereniging van Diëtisten van 27 november 2013. Zij signaleerden dat mensen met diabetes type 2 in de praktijk te weinig dieetadvies te krijgen. De minister laat weten dat de Zorgstandaard leidend is bij dieetadvies. In de NDF Zorgstandaard staat beschreven wat goede diabeteszorg inhoudt.

Dieetadvisering kan als zelfstandige prestatie worden geleverd en als onderdeel van ketenzorg. Ook in 2014 is 3 uur gespecialiseerde dieetadvisering als zelfstandige prestatie opgenomen in de basisverzekering.

Binnen ketenzorg is er volgens het College voor Zorgverzekeringen geen maximum aan behandeltijd. De NDF Zorgstandaard is leidend en waar deze niet volstaat, moeten de individuele kenmerken van de verzekerde leidend zijn.

De minister zegt toe dat ze aanbieders en zorgverzekeraars erop zal aanspreken, als die niet handelen volgens het standpunt van het College voor Zorgverzekeringen en de Zorgstandaard.

Download hier de brief van minister Schippers over dieetadvies.