Nederlandse Diabetes Federatie
De koepel die mensen met diabetes, zorgverleners en onderzoekers verenigt

Op 14 november 2011 hebben de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF), het Platform Vitale Vaten en het Partnerschap Overgewicht Nederland (PON) een convenant gesloten. Sindsdien hebben zij de krachten gebundeld in lijn met de ambities van het huidige kabinet. De drie organisaties richten zich op goede zorg voor mensen met (een hoog risico op) respectievelijk diabetes , hart- en vaatziekten en obesitas. De drie aandoeningen hebben veel gemeenschappelijke risicofactoren en hangen oorzakelijk sterk met elkaar samen (comorbiditeit). Ze hebben een gezamenlijke doelgroep van ongeveer 4 miljoen mensen, een kwart van de Nederlandse bevolking!

De NDF is verheugd dat Prof. dr. Hanno Pijl vanaf heden het voorzitterschap van het Partnerschap Overgewicht Nederland op zich zal nemen. Hanno Pijl is hoogleraar-endocrinoloog in het Leids Universitair Medisch Centrum met als leeropdracht “Diabetologie, in het bijzonder de neuro-endocriene regulatie van diabetes en overgewicht.” Naast patiëntenzorg, het geven van onderwijs aan studenten geneeskunde en internisten in opleiding en wetenschappelijk onderzoek is hij lid van de Wetenschappelijke Advies Raad van het Diabetes Fonds Nederland, van de adviesraad van de Stichting Voeding Leeft en van de Beraadsgroep Voeding van de Gezondheidsraad.