Nederlandse Diabetes Federatie
De koepel die mensen met diabetes, zorgverleners en onderzoekers verenigt

De afgelopen tijd hebben zich op het gebied van zorgstandaarden en richtlijnen een aantal belangrijke ontwikkelingen voorgedaan. Zo lanceerde de NHG de nieuwe standaard Diabetes mellitus type 2, bracht de NIV de richtlijn Diabetes Mellitus uit en werd de door de NDF ontwikkelde richtlijn ‘Signalering en monitoring van depressieve klachten bij mensen met diabetes’ opgeleverd. Daarnaast heeft de NDF eind juni het traject om te komen tot teksten betreffende farmaceutische zorg in de zorgstandaard met succes afgerond.
De NDF Zorgstandaard wordt op dit moment aangepast naar aanleiding van deze ontwikkelingen. Nadat de autorisatieprocedure onder de NDF leden doorlopen is, zal er eind 2014 weer een actuele zorgstandaard diabetes beschikbaar zijn via www.zorgstandaarddiabetes.nl.