Nederlandse Diabetes Federatie
De koepel die mensen met diabetes, zorgverleners en onderzoekers verenigt

Op dinsdag 1 juli 2014 vond een Topontmoeting van Samen één in Feijenoord plaats in het karakteristieke pand ‘Het Gemaal’ op het Afrikaanderplein in Rotterdam. Het thema van de avond was: Samenwerken aan Expeditie Duurzame Zorg Feijenoord. Belangrijkste uitgangspunten van de Expeditie zijn: aansluiten op alles wat er al speelt in de wijk, het letterlijk naar de bewoners toe gaan en aansluiten op hun belevingswereld. Bovendien versterkt de Expeditie de keten om de bewoner heen, zowel op het gebied van zorg, preventie als leefstijl.

Uit de grote opkomst en betrokkenheid (middels inschrijvingen voor deelprojecten) blijkt dat er een gedeeld gevoel van urgentie is en de partners in de wijk hier gezamenlijk een bijdrage aan willen leveren. Dat is precies waar de Expeditie voor staat!

Lees hier het verslag van deze inspirerende avond.