Nederlandse Diabetes Federatie
De koepel die mensen met diabetes, zorgverleners en onderzoekers verenigt

Praktisch aanbod ondersteunt zorgverleners bij organiseren en monitoren van zelfmanagement
In de gezondheidszorg is steeds meer aandacht voor zelfmanagement, eigen regie en verantwoordelijkheid van patiënten. Voor goed zelfmanagement kan de patiënt echter niet zonder ondersteuning van professionele zorgverleners. Zelfmanagement(-educatie) blijkt steeds belangrijker te worden voor diabetesprofessionals en vraagt dat zij zich meer als coach en facilitator opstellen. Zelfmanagement-educatie is een complexe opdracht waarvoor een palet aan competenties nodig is. Het door de Nederlandse Diabetes Federatie ontwikkelde competentieprofiel en de competentiescan helpen zorgverleners en teams bij het organiseren van zelfmanagement-educatie. Vanaf vandaag zijn beide instrumenten te vinden op www.zorgstandaarddiabetes.nl.

Het profiel en de scan kunnen gebruikt worden door zorgverleners om zich te verdiepen in het thema zelfmanagement en als ‘aanjager’ om tot een visie op zelfmanagement(-educatie) te komen. De scan kan gebruikt worden om te bekijken in hoeverre de voor zelfmanagement-educatie benodigde competenties beschikbaar zijn en waar nog een leerbehoefte bestaat. Indien uit de scan blijkt dat er een leerbehoefte is, kan de zorgverlener zich gaan oriënteren op het scholingsaanbod. Het advies voortvloeiend uit de scan biedt kenmerken van scholing en kenmerken van trainingsmodellen, bedoeld als hulpmiddel bij het zoeken naar geschikte en aansluitende scholing. In juli 2014 is het competentieprofiel geautoriseerd door alle NDF-lidorganisaties zodat het kan worden opgenomen in de NDF Zorgstandaard en breed geïmplementeerd kan worden. Vanaf augustus 2014 is ook de digitale competentiescan beschikbaar via de website van de Zorgstandaard Diabetes. Het profiel en de scan zijn direct te vinden via http://www.zorgstandaarddiabetes.nl/richtlijnen-diabeteszorg-en-preventie

Competentieprofiel Zelfmanagement-educatie bij diabetes
In het profiel wordt aandacht besteed aan definiëring van begrippen, visie op zelfmanagement en zelfmanagement-educatie, aspecten die van belang zijn om positieve effecten van zelfmanagement te realiseren en ziektespecifieke aandachtspunten (Diabetes Mellitus). Competenties zijn beschreven volgens het CanMeds model. Per competentiegebied wordt een korte algemene omschrijving gegeven waarna de competenties en voorbeelden van methoden en technieken behorend bij de betreffende competentie zijn weergegeven. Hiermee kan de zorgverlener zich een voorstelling maken van de competentie en heeft hij de mogelijkheid zich verder te verdiepen in het achtergrondmateriaal.

Competentiescan
Om de praktische bruikbaarheid van het competentieprofiel te vergroten, is aansluitend bij het profiel tevens een competentiescan ontwikkeld. Hiermee kan de individuele diabetesprofessional of het diabetesteam (d.m.v. 0 graden feedback of zelfreflectie, 90 of 360 graden feedback) in kaart brengen in hoeverre hij over de competenties beschikt en binnen welke competentiegebieden een leerbehoefte bestaat. Aansluitend op de leerbehoefte wordt aangegeven welke kenmerken van scholing op het gebied van kennis en/of vaardigheden wenselijk zijn om deze lacunes weg te nemen. De huidige versie van de competentiescan zal in de praktijk nog verder worden uitgetest waarna op basis van de praktijkervaringen deze nog kan worden aangepast.

Feedback is welkom
Reacties naar aanleiding van het werken met de scan, kunnen gestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. onder vermelding van ‘ervaringen competentiescan’.