Nederlandse Diabetes Federatie
De koepel die mensen met diabetes, zorgverleners en onderzoekers verenigt

Donderdag 5 februari 2015 - Gooiland - Hilversum

Voeding als integraal onderdeel van de behandeling
Er wordt al lang naar uitgekeken, op 5 februari 2015 is het zover. Dan wordt de herziene NDF Voedingsrichtlijn voor diabetes gepresenteerd. Nieuwsgierig naar de nieuwste inzichten en adviezen? Schrijf u dan hier in voor dit symposium!

Tijdens het symposium wordt uitgebreid stilgestaan bij de wetenschappelijke stand van zaken wat betreft de relatie voeding en diabetes en bij de wetenschappelijke onderbouwing van in de richtlijn opgenomen adviezen en aanbevelingen. Nieuwe inzichten worden gedeeld en vertaald naar de praktijk. Het NDF Symposium Voedingsrichtlijn voor diabetes type 1 en 2, biedt een uitdagend programma voor iedere professional die geïnteresseerd is in een actuele visie op de rol van voeding bij de behandeling van diabetes.

Lees meer en meld u aan als deelnemer op www.bsl.nl/voedingsrichtlijn