Nederlandse Diabetes Federatie
De koepel die mensen met diabetes, zorgverleners en onderzoekers verenigt

NDF heeft een Toolkit Zelfmanagement-ondersteuning Zorgprofessionals ontwikkeld. Op verzoek van Zelfzorg Ondersteund (ZO!) zijn in afstemming met Vilans, Ineen, CBO en NHG instrumenten in kaart gebracht die professionals kunnen helpen zde zelfmanagement-ondersteuning door de zorgverlener goed vorm te geven.

De toolkit v1.0 biedt op dit moment nog geen compleet overzicht maar is desalniettemin al heel behulpzaam. De toolkit zal in de toekomst verder door worden ontwikkeld. U kunt de toolkit met bijbehorende toelichting hier downloaden.

De toolkit is tevens opgenomen in de ”Implementatie koffer” zelfmanagement die ZO! op 17 december beschikbaar heeft gesteld aan het veld. In deze koffer is veel praktische en bruikbare kennis over zelfmanagement en zelfmanagement-ondersteuning gebundeld voor gebruik door zorggroepen en patiënten. Voor meer informatie verwijzen we u naar de website van ZO!