Nederlandse Diabetes Federatie
De koepel die mensen met diabetes, zorgverleners en onderzoekers verenigt

De beleidsperiode 2015-2019 staat enerzijds in het teken van het uitdragen van en voortbouwen op bestaande successen en het vasthouden van de toonaangevende positie van de NDF. Anderzijds wordt er heel actief ingezet op het effectief inspelen op en actief aanwakkeren, binnen de eigen mogelijkheden, van nieuwe ontwikkelingen. Door die werkwijze zal de NDF de vele uitdagingen die nog in het verschiet liggen, niet alleen aan kunnen, maar er ook pro-actief op kunnen inspelen. Consolideren en innoveren dus, een grote opgave, waar de NDF zich de komende jaren 100% voor inzet. Namens, maar vooral in nauwe samenwerking met, haar leden.

Aldus een paragraaf uit de inleiding van het NDF Meerjarenbeleidsplan 2015 – 2019, dat als titel meekreeg Consolideren en innoveren. Het nieuwe meerjarenbeleidsplan, alsook het NDF Jaarplan 2015, werden vastgesteld tijdens de NDF Algemene Ledenvergadering op 20 november 2014. Beide plannen zijn te vinden op de pagina Beleid en verantwoording.