Nederlandse Diabetes Federatie
De koepel die mensen met diabetes, zorgverleners en onderzoekers verenigt

De NDF Zorgstandaard diabetes is geactualiseerd. De versie die nu online staat, doet recht aan de nieuwste inzichten en richtlijnen binnen het diabetesveld. De website zorgstandaarddiabetes.nl biedt behalve de integrale standaard ook handige downloads met alle informatie per doelgroep, zoals type 1 kinderen, type 2 volwassenen.

De NDF Zorgstandaard diabetes was de allereerste zorgstandaard van Nederland. Het is een dynamisch consensusdocument waarin patiënten en behandelaars samen, de norm voor goede multidisciplinaire diabeteszorg beschrijven. Voortschrijdend inzicht en nieuwe aandachtspunten dwingen tot periodieke actualisatie.

Belangrijke input voor de recente actualisatieronde waren o.a. NHG standaard ‘Diabetes mellitus type 2’, de NIV richtlijn ‘Diabetes Mellitus’, de NDF richtlijn ‘Signalering en monitoring van depressieve klachten bij mensen met diabetes’, het door de NDF ontwikkelde document ‘Farmaceutische zorg als integraal onderdeel van de diabeteszorg’ en de ‘NDF Voedingsrichtlijn Diabetes, 2015’.

Sinds 2013 wordt de NDF Zorgstandaard diabetes online ontsloten. De Nederlandse Diabetes Federatie waarschuwt dat de eerdere gedrukte versie, die nog volop in omloop is, inmiddels echt gedateerd is. De nu geldende standaard, inclusief de handige downloads, is te vinden op zorgstandaarddiabetes.nl.

Direct naar de downloads: type 1 volwassenen, type 1 en zwanger, type 1 kinderen, type 2 volwassenen, type 2 en zwanger, zwangerschapsdiabetes.