Zorginstituut Nederland heeft begin november een herziene versie van de set van Diabetes indicatoren voor medisch specialistische zorg vastgesteld ten behoeve van verslagjaar 2015.

Het betreft een doorontwikkelde versie van de indicatorenset die in het najaar van 2014 voor het eerst is aangeboden aan en opgenomen in het Register. De eerste aanlevering van de herziene kwaliteitsgegevens is 1 mei 2016.

De indicatorenset is ontwikkeld door de NFU, NVZ, ZKN, NPCF, ZN en FMS. De NDF leden NIV, NVK en DVN hebben geparticipeerd in het ontwikkeltraject. Volgens deze leden zijn de vastgestelde procesindicatoren behulpzaam om een beeld te krijgen van de zorgmogelijkheden van het team. Daarbij wordt de toevoeging van de indicator over psychosociale zorg gewaardeerd als een relevante verrijking van de set. DVN met name vindt het belangrijk dat de set meer indicatoren bevat die bruikbaar zijn voor het leveren van keuze informatie voor patiënten.

De NDF beraadt zich samen met NIV en NVK op de consequenties van deze herziene set voor de in de NDF Zorgstandaard opgenomen indicatoren voor medisch specialistische zorg. Punt van aandacht is daarbij in ieder geval dat de behandelaars vinden dat een echt goede, betrouwbare en valide set aan indicatoren alleen kan worden vastgesteld als eerst de registratie aan de bron goed is geregeld. Daar zou primair de focus op moeten liggen. We hopen u hier begin volgend jaar verder over te informeren.

De indicatorenset staat gepubliceerd op de website zorginzicht.nl