Vandaag is de Zorgmodule Bewegen gepresenteerd. In deze Zorgmodule wordt de generieke beweegzorg voor mensen met (een hoog risico op) een chronische aandoening beschreven. Vanuit patiëntperspectief wordt duidelijk gemaakt waaraan kwalitatief goede beweegzorg voor mensen met een (hoog risico op een) chronische aandoening moet voldoen. Inhoud, organisatie, kwaliteit en rol van de patiënt komen aan de orde.

De inhoud van de Zorgmodule Bewegen is gebaseerd op richtlijnen, kwaliteitsstandaarden en kwaliteitsnormen, vanuit professioneel- en patiëntperspectief. De patiënt is partner in de beweegzorg.

De module is in de loop van 2015 ontwikkeld door een ontwikkelgroep - bestaande uit een kerngroep met daarin KNGF, NHG en NPCF, en een klankbordgroep van 33 organisaties. De NDF was vertegenwoordigd in de klankbordgroep en de NDF Commissie Zorgstandaard en richtlijnen heeft in twee commentaarrondes haar input geleverd.

NDF start in januari een ronde waarin de leden gevraagd wordt de Zorgmodule als basis voor generieke beweegzorg in de NDF Zorgstandaard te accorderen. Op het moment dat alle leden instemmen met de Zorgmodule zal in samenwerking met de leden gestart worden met de voor de Zorgstandaard Diabetes noodzakelijke ziektespecifieke uitwerking.

Zorgmodule Bewegen